3. Vnitřní nenosné zdivo – příčky

Doporučené tloušťky 125 a 150 mm.

Volba tloušťky příček v závislosti na několika kritérií: stabilita - výška/délka/ kotvení do stropu - zatížení technickým vybavením (kotel, bojler...) - zapuštění rozvodů - izolační vlastnosti…

název stěny/název otvoru
typ
délka/šířka(mm)
i

DÉLKA/ŠÍŘKA

DÉLKA platí pro stěnu, ŠÍŘKA platí pro otvor

výška (mm)
tloušťka (mm)
Stěna
otvor

Otvor širší než 2100 mm

Pro otvory širší než 2100 mm v nosné stěně jsou překlady řešeny vyskládáním U-profilů, do kterých se umístí výztuž a zabetonují se.
Platí to do délky 3000 mm. Větší otvory doporučujeme řešit monolitickým překladem, kdy platí pravidlo   (výška monolitu je obvykle 1/10 až 1/12 - světlosti otvoru)