Vápenopískové produkty AKU

Výborná akustika
Vysoká únosnost
Úspora obytného prostoru
Dobré akumulační vlastnosti
Akustika
Akustika

Akustika

Vápenopískové produkty PORFIX AKU jsou mimořádné ve svých akustických vlastnostech. Díky jejich složení, lisování a vytvrzování v autoklávu, získávájí produkty vysokou objemovou hmotnost, která účinně pohlcuje a tlumí zvukové vlny a zabraňuje jejich přenosu. Použitím vápenopískových produktů lze v objektech výrazně snížit vliv vnějšího rušivého hluku nebo hluku mezi místnostmi a vytvořit tak klidné prostředí se zaručeným soukromím. Vápenopískové zdivo je inteligentní volbou pro zvýšení akustického komfortu a zároveň podporující statické vlastnosti objektu.

Místnost zdroje hluku Požadované Rw (dB) Pórobeton Rw (dB) Vápenopísek Rw (dB)
Rodinný / bytový dům Ostatní místnosti toho stejného bytu 42 P2-500 tl. 150mm 42 P20/1,8 PD tl. 125mm 48
Bytový dům Obytné místnosti druhých bytů 53 × × P20/1,8 PDK tl. 250mm 56
Společné prostory 52 × × P20/1,8 PDK tl. 200mm 54
Administrativní a správní budovy Kanceláře s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory 37 P2-500 tl. 100mm 39 P20/1,8 PD tl. 125mm 48
Kanceláře vedoucích pracovníků, Kanceláře se zvýšenými nároky 45 P4-600 tl. 250mm 48 P20/1,8 PD tl. 150mm 51
Kanceláře pro důvěrné jednání, Kanceláře vyžadující vysokou ochranu před zvukem 50 P6-650 tl. 300mm 51 P20/1,8 PDK tl. 200mm 54
Nemocnice a zdravotnické zařízení Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační prostory atd… 47 P6-650 tl. 250mm 50 P20/1,8 PDK tl. 175mm 52
Školy a vdělávací instituce Učebny, výukové prostory 47 P6-650 tl. 250mm 50 P20/1,8 PDK tl. 175mm 52
Společné prostory 47 P6-650 tl. 250mm 50 P20/1,8 PDK tl. 175mm 52
Hlučné prostory L Amax ≤ 85 dB (dílny a jídelny) 52 × × P20/1,8 PDK tl. 250mm 56
Zařízení přechodného ubytování Místnosti druhého pokoje 47 P6-650 tl. 250mm 50 P20/1,8 PDK tl. 175mm 52
Společné prostory 45 P4-600 tl. 250mm 48 P20/1,8 PD tl. 150mm 51
*Hodnoty se mohou lišit s ohledem na použité omítky a kvalitu provedení zdiva. Hodnoty označeny zeleně jsou předpokládané, na výrobku po certifikaci se mohou lišit, tu očekáváme do 20.9.2023.
Únosnost
Únosnost

Únosnost

Vápenopískové zdivo je také známé svou výjimečnou pevností v tlaku. Tyto produkty, vyrobené z písku, vápna a vody, jak již bylo řečeno procházejí řízeným procesem lisování a vytvrzování v autoklávu, jehož výsledkem je mimořádná pevnost v tlaku, trvanlivost a mechanická odolnost. Jejich přesně navržené složení zajišťuje rovnoměrnou hustotu a minimální smršťování, což zaručuje stabilitu v čase.

Prostor
Prostor

Prostor

Díky těmto vlastnostem jsme schopni provádět subtilní (úzké) nosné konstrukce, které nám pozitivně ovlivňují výsledný užitný prostor objektu a zásluhou menších tlouštěk zdiva je podstatně menší spotřeba materiálu, která nám ovlivnit cenu hrubé stavby.

Prostor

A - Obvodové zdivo

 • AKU
 • POR
 • 248
 • 199
 • 175
 • 150

B - Vniřtní nosné zdivo

 • AKU
 • POR
 • 248
 • 199
 • 175
 • 150

C - Příčky

 • AKU
 • POR
 • 150
 • 125

UŽITNÁ PLOCHA (m2) na základové desce bez předsazení zdiva 8000 x 12000 mm =

0
*Použití vápenopískového zdiva tl. 150mm nebo pórobetonového zdiva tl. 200mm jako nosné je nutné konzultovat se statikem
Vysoká únosnost materiálu = menší tloušťka stěny = menší spotřeba materiálu = menší cena
Akumulace
Akumulace

Akumulace

Další z hlavních výhod vápenopískových produktů spojená s objemovou hmotností je měrná tepelná kapacita materiálu, která se výrazně podílí na teplotní stabilitě interiéru. Je výhodné k akumulaci tepla využít právě stavební konstrukce, což v dřívějších dobách byly především stavby s masivními obvodovými stěnami. PORFIX AKU lze ideálně kombinovat jako vysoce únosnou vnitřní stěnu, která je ideálně umístěná v blízkosti zdroje tepla. Z tohoto pramení výhoda zejména pro lehké, sendvičové konstrukce (např. dřevostavby), kde je tepelná akumulace, stabilita obálky budovy velice nízká. Proto se jako vhodný doplněk v interiéru volí právě tzv. „akumulační stěna“ např. z produktů PORFIX AKU.

Obecné výhody

A - Obvodové zdivo

 • Pórobeton bez zateplení
 • Pórobeton zateplený polystyrenem
 • Pórobeton zateplený minerální vatou
 • Vápenopísek zateplený polystyrenem
 • Vápenopísek zateplený minerální vatou

Pórobeton bez zateplení

 • snadné opracování materiálu
 • rychlejší výstavba
 • výborné difůzní vlastnosti
 • snadné provádění instalací

Pórobeton zateplený polystyrenem

 • při dostatečné tlouštce izolace mimořádně úsporná stavba
 • snadné opracování materiálu
 • snadné provádění instalací

Pórobeton zateplený minerální vatou

 • při dostatečné tlouštce izolace mimořádně úsporná stavba
 • výborné difůzní vlastnosti
 • snadné opracování materiálu
 • snadné provádění instalací

Vápenopísek zateplený polystyrenem

 • při dostatečné tlouštce izolace mimořádně úsporná stavba
 • vysoká únosnost
 • úspora obytného prostoru

Vápenopísek zateplený minerální vatou

 • při dostatečné tlouštce izolace mimořádně úsporná stavba
 • vysoká únosnost
 • výborné difůzní vlastnosti
 • úspora obytného prostoru

B - Vniřtní nosné zdivo

 • Pórobeton
 • Vápenopísek

Pórobeton

 • snadná opracovatelnost
 • snadné provádění instalací

Vápenopísek

 • vysoká únosnost
 • vysoké akustické vlastnosti
 • úspora obytného prostoru
 • dobré akumulační vlastnosti

C - Příčky

 • Pórobeton
 • Vápenopísek

Pórobeton

 • snadná opracovatelnost
 • snadné provádění instalací

Vápenopísek

 • vysoké akustické vlastnosti
 • dobré akumulační vlastnosti