O společnosti PORFIX

Skupina PORFIX

Tradice a inovace

Příběh našich pórobetonových tvárnic se začal odvíjet před více než 60 lety. Od té doby si držíme pevné místo na trhu a stojí za námi statisíce spokojených zákazníků v České republice, na Slovensku, v Německu i Maďarsku. Moderní materiál PORFIX umožňuje stavět objekty splňující veškeré požadavky na kvalitativní standardy i ekologické normy.

Společnost PORFIX CZ a.s. navazuje na tradici společnosti PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany. Ta je v historii zapsaná jako podnik s nejdelší výrobou pórobetonu na území Slovenska a Čech. Za téměř půlstoletí překročila její produkce zdicího materiálu objem 12 milionů m3. Na kontě má bytové jednotky i občanské, průmyslové a zemědělské stavby v metropolích i na vesnicích.

Video ze závodu v Zemianskych Kostoľanech

Novodobé dějiny PORFIX datuje od března 2006. Slovenská společnost získala poloviční podíl v PÓROBETONu Trutnov, a.s. Akvizici předcházela partnerská dohoda s tehdejším jediným vlastníkem trutnovské pórobetonky - akciovou společností Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem. V roce 2008 se stal PORFIX - pórobetón, a.s., jediným akcionářem, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 22. prosince 2008.  Tradiční výrobce stavebního materiálu Pórobeton Trutnov, a.s., změnil 16. února 2009 oficiálně jméno společnosti na PORFIX CZ a.s.

Výrobky společnosti PORFIX CZ a.s. charakterizují mimořádné tepelně-izolační vlastnosti, nízká objemová hmotnost, vynikající fyzikálně-mechanické parametry, požární odolnost, lehká opracovatelnost, vysoká užitná hodnota, funkčnost a nízká pořizovací cena. Díky těmto vlastnostem se uplatňují pro výstavbu rodinných domů, chat a malých hospodářských budov. Pojmy jako pórobeton nebo pórobetonová tvárnice se dostaly do povědomí již třem generacím odborné i laické veřejnosti.

Po změnách v roce 2006 jsme přistoupili k inovaci a diverzifikaci výrobního programu a ještě více se přizpůsobili trendu komplexního přístupu k realizaci staveb. Materiál ECRIT nahradily přesné tvárnice.

PORFIX CZ a.s. dnes vyrábí komplexní stavební systém, který tvoří tvárnice (hladké, s perodrážkou a kapsou), příčkovky, překlady, U-profily, stropní nosníky a stropní vložky. Doplňuje ho zdicí malta PORFIX. Stavby z PORFIXu splňují nejpřísnější evropská kritéria na statiku a teplotechniku.

Našim klientům navíc poskytujeme řadu služeb - bezplatné poradenství, výpočet spotřeby materiálu podle projektu a zpracování kladečského výkresu stropního systému, zakládání staveb i zapůjčení pásové pily.