O společnosti PORFIX

Systém managementu kvality

PORFIX řídí kvalitu

Nové tržní prostředí s sebou přineslo náročné požadavky na kvalitu, efektivnost a produktivitu. Klient potřebuje mít jistotu, že se na naše výrobky může spolehnout. A jediná cesta, jak si získat a udržet jeho důvěru, je vysoká kvalita výroby i služeb. Jen ta s sebou přinese konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu pro každou moderní společnost.

Systém managementu kvality ve společnosti je budovaný a udržovaný v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001 už od roku 2008 a je orientovaný na uspokojení požadavků všech zainteresovaných stran. Zásady stanovené pro splnění záměrů v oblasti kvality jsou formulované v Politice kvality s důrazem na uspokojování požadavků a potřeb zákazníků a zabezpečování dodávek produktů a služeb v požadované kvalitě.

Funkčnost a efektivnost uplatňování systému managementu kvality je pravidelně kontrolovaná certifikační společností TZÚS Praha s. p., pobočka Teplice a vystavený certifikát potvrzuje správnost naší cesty a je důkazem našeho zájmu o růst kvality vývoje, výroby a prodeje výrobků značky PORFIX.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Politika kvality