Nejčastější dotazy

Než-li se rozhodnete poslat dotaz do PORFIXU, prozkoumejte prosím nejčastější dotazy ostatních stavebníků.

PROČ PORFIX?

Plánujeme stavět, co je výhodnější – zateplovat nebo tlustší tvárnice (bez zateplení)?

Jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. V dnešní době energetická hospodárnost budovy nezávisí pouze na parametrech obálky budovy, dnes je prioritou orientace na obnovitelné zdroje energie. Co se týká obálky budovy, každá možnost má své výhody a nevýhody, které je nutné zvážit.

  • ZATEPLENÍ
          - VÝHODY: jednotná struktura fasády, nižší hmotnost opláštění, řešení tep. mostů, jednoduché odsazení soklu, korekce nerovností zdiva...

             - NEVÝHODY: montáž a kotvení tepelné izolace, hrubší omítka (vyztužené lepidlo), neakumuluje teplo, možnost šíření hmyzu a škůdců

  •  BEZ ZATEPLENÍ

             - VÝHODY: vyšší únosnost zdiva, dostatečná tloušťka pro skladbu (únosnost / tepel. izolace), realizace věnců, akumulační vlastnosti

             - NEVÝHODY: vyšší nároky na přípravu (výběr prvků / vhodné řešení)

Obsahuje pískový PORFIX popílek?

Pokud jde o základní složení pískového pórobetonu PORFIX, základem je písek - 10 dílů, vápno a cement - 4 díly a přísady - 1 díl (vápeno-křemičitý a fluidní vápeno-křemičitý úlet, který však netvoří ani polovinu z tohoto jednoho dílu). Do roku 2016 jsme vyráběli popílkový pórobeton, kde hlavní složku plniva tvořil elektrárenský popílek.

Vyplatí se mi stavět z PORFIXu?

Určitě ano, hned z několika důvodů - časově i finančně. Komplexní stavební systém PORFIX (zdivo, příčky, překlady, stropy, ...) umožňuje stavět komplexně, rychle a efektivně. Díky nízké hmotnosti ušetříte na dopravě, ale i pracnosti při manipulaci a zdění. Spolu s přesností umožní rychlou realizaci (u jiných materiálů i o 40% vyšší časová náročnost) a též úsporu času a práce díky lehkému opracování (řezání, drážkovaní), možnost vytváření nejnáročnějších detailů (výklenky, oblouky, dozdívky). Díky výborným tepelněizolačním vlastnostem pórobetonových tvárnic můžete počítat s úsporami energií. Váš nový či zrekonstruovaný dům poskytne moderní bydlení, splňující všechny normy kvality i ochrany životního prostředí.

Jak a kde můžu PORFIX koupit?

Pokud stavíte svépomocí a potřebujete materiál například na nový rodinný dům, přestavbu nebo stavební úpravy, kontaktujte některého ze smluvních prodejců PORFIX ve vašem okolí. Ochotně vám naše tvárnice představí, dohodnete se na odběru i dopravě.

Jestli zastupujete stavební firmu anebo prodejce stavebního materiálu (a nejste smluvním partnerem PORFIX), obraťte se na obchodního zástupce pro váš región/okres.

Mám projekt na cihlový dům, ale líbí se mi PORFIX. Co s tím?

Stavějte s PORFIXem. Pošlete našim technikům požadovanou projektovou dokumentaci podle návodu (půdorysy, svislé řezy a pohledy). Posoudí možnosti, upozorní na případné úskalí a vypočítají spotřebu materiálu PORFIX. Služba je zdarma a není podmíněná nákupem materiálu PORFIX.

 

Rozhodnuto, náš dům bude z PORFIXU. Pomůžete mi?

Blahopřejeme! Jsme připraveni Vám být nápomocní. Projděte si pracovní postupy a podívejte se na videa. PORFIX je komplexní stavební systém, postavit dům s ním zvládnete hravě. Rádi pomůžeme s výpočtem spotřeby materiáluse založením stavbyzapůjčením pásové pily. Kontaktovat nás můžete na infolince 800 900 366.

Jak je to s požární odolností PORFIXu? Je nehořlavý?

Pórobeton je podle ČSN zařazený do kategorie nehořlavých materiálů – třída A. Zdící materiál PORFIX dosáhl při zkouškách velmi dobrých hodnot požární odolnosti, proto je ideální na navrhovaní protipožárních stěn a požárně – dělicích konstrukcí např. u ocelových konstrukcí.

Jsou výrobky PORFIX zdravotně nezávadné?

Jistě, jsou. PORFIX CZ a.s. ručí za zdravotní nezávadnost všech svých produktů. Podle výsledků analýz nepředstavuje stavební materiál PORFIX žádné riziko pro zdraví nebo životní prostředí.

S jakou životností tvárnic PORFIX mohu počítat?

Vlastní fyzická životnost pórobetonu PORFIX je prakticky neomezená – pokud hrubě nezanedbáme údržbu stavby (například permanentní zatékání). Pórobeton se vyrábí z anorganických materiálů, které běžně nepodléhají povětrnostním vlivům.

VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU

Proč je nutné přečíst poznámky technika a předat je dále?

V poznámkách technika jsou uvedené důležité informace pro investora nebo realizátora stavby (např.: skladba překladů, uvažovaná výška zdiva, rozsah dobetonávek, …), které můžou mít podstatný vliv při rozhodování a realizaci.

Proč je nutné doplňovat poptávky přes web?

V případě, že Vám pošleme výzvu na doplnění, realizujte ji prosím standardně – přes naši webovou stránku. Po zadání zákaznického čísla stačí vložit přílohu a odeslat – systém přiřadí přílohu k původní poptávce, zaarchivuje a automaticky vygeneruje zprávu o doplnění – předejdeme tím nedorozumění a ušetříme čas.

Proč je nutné při komunikaci s techniky uvádět zákaznické číslo – CS XX XXX XXX?

Dle zákaznického čísla, které je jedinečné, známe okamžitě (opakované poptávky) identifikaci stavby a investora, a vyhledáme projektovou dokumentaci s podklady, zodpovíme Vaše otázky.

Proč je nutné dodržovat předepsaný rozsah příloh/projektové dokumentace?

K výpočtu spotřeby materiálu potřebujeme jen výkresy z architektonické části PDꓼ pro výpočet zdiva – půdorysy, svislé řezy (všechny) a pohledy (zejména u členitých staveb)ꓼ pro výpočet stropů – půdorys zastropeného podlaží a následujícího podlaží, případně krovu. Z neúplné dokumentace není možné provést výpočet, proto následuje výzva, doplnění podkladů…a to všechno prodlužuje čas na zpracování výpočtu. Neposílejte prosím celou PD – výkresy profesí, základů, situační výkresy, oplocení…

Proč je nutné uvádět kontakt na stavebníka?

V případě nejasností v projektové dokumentaci potřebuje náš technik komunikovat přímo s investorem nebo realizátorem stavby. V případě neúplnosti projektové dokumentace posíláme výzvu na doplnění, která se posílá automaticky na všechny uvedené kontakty, v případě kontaktů na stavebníka i jemu, a tím šetříme i Váš čas.

Proč je nutné uvádět příjmení stavebníka a místo stavby při zadávaní poptávky?

Pro snazší identifikaci stavby a investora, zjednodušení komunikace technika s investorem. Umožní vyhledávání opakovaných poptávek na stavbu (často přijdou i 3 a více poptávek na jednu stavbu) – hotový výpočet můžeme poslat okamžitě.

Mám projekt na dřevostavbu, spočítáte mi spotřebu materiálu?

Předělat dřevostavbu na stavbu zděnou není vůbec jednoduché. Musí se vyřešit mnohem více než si myslíte např. upravit základy, skladbu zdiva, dispozici, provedení stopních konstrukcí, věnců a nespočet dalších detailů. Nehledě na to, že budete potřebovat projektovou dokumentaci pro zděný dům při kolaudaci. Tudíž doporučujeme předělat projektovou dokumentaci ještě před výpočtem materiálu.

Nemám ještě svislý řez a chci spočítat spotřebu materiálu, vím že zdiva bude na 11 řad, co s tím?

Svislý řez poskytuje podstatně víc informací než výšku zdiva. Řez kromě mnohých rozměrových a výškových parametrů popisuje i skladbu a polohu jednotlivých konstrukcí, provedení věnců, soklu zdiva. Údaj typu „zdivo bude 11 řad“ – není adekvátní náhradou, proto není možné akceptovat jeho absenci. Můžete si však zpracovat výpočet svépomocně – jednoduchou kalkulačku najdete na naší webové stránce.

Chci si nechat spočítat spotřebu materiálu, ale už vím, že při realizaci dojde k změnám, jak mám postupovat?

Některé změny nestačí popsat v textu, problém je jednoznačnost popisu. Nejlépe uděláte, když změny zakreslíte červenou barvou do PD (nemusí projektant!)  – bližší popis najdete zde: Návod na dodání podkladů. 

Potřebuji přepočítat spotřebu materiálu a sestavit kladečský výkres na strop. Jak na to?

Pokud Vám již byl spočítán materiál PORFIX, ale udělali jste změny v projektové dokumentaci a potřebujete spotřebu materiálu přepočítat. Přejděte na mailovou adresu technici@porfix.cz v předmětu s číslem zákazníka „CS … … .. – Změna“ upravenou projektovou dokumentaci, nebo naší webovou stránku – výpočet spotřeby – doplnění podkladů, zadejte svoje zákaznické číslo CS .. … … a vložte aktualizovanou projektovou dokumentaci, popř. stručný popis změn. Upozornění: Při větším rozsahu změn si vyhrazujeme právo zpoplatnit přepočítání materiálu částkou 500,- Kč bez DPH.

REALIZACE

Mohu použít i jiné tenkovrstvé lepidlo a zakládací maltu než lepidlo a zakládací maltu PORFIX?

Ano. Můžete použít jakékoliv lepidlo či zakládací maltu, které je certifikované na zdění pórobetonu, a splňuje požadavky na pevnost v tlaku.

Je pórobeton vhodný na stavbu oplocení?

Pórobeton dokonce ani cihla není nejvhodnější materiál pro tento typ konstrukcí - trvale vystavených povětrnostním vlivům. Pro tento typ konstrukcí je beton vhodnější (minimální nasákavost materiálu).

Mohu zdít PORFIX na pěnu?

Zdít na pěnu nedoporučujeme, jelikož pěna má výrazně odlišné vlastnosti než lepidlo, což se projeví na výrazně nižší charakteristické pevnosti zdiva, vyrýsování prasklin na povrchu zdiva, mnoho dalších problémů spojených se zděním na pěnu…

Mám postavený altánek (zatím bez střechy), obvodové zdivo tloušťky 200 mm a spodní řada mi promokla. Mohu natřít spodek mokré tvárnice gumo-asfaltem cca 2 cm, tak aby zdivo dále netahalo vodu?

Natřít gumo-asfalt na mokrou tvárnici bude těžké (nepřilne) a z hlediska vysychání je kontraproduktivní. Doporučujeme co nejdříve odvést vodu ze stavby tak, aby se nehromadila (průraz, drážka ...), počkat na vyschnutí a až potom zrealizovat přiměřený nátěr pro zvýšení odolnosti proti vodě a vlhkosti. Přiměřený znamená vhodný na daný podklad a zároveň umožňující další technologický postup např. omítnutí.

Chci se zeptat, zda je možné tvárnici P2-500 (rozměry 500x250x200 mm) použít na obvodové zdivo?

V zásadě i ano, i když ho nepovažujeme za vhodné řešení, ale po schválení projektantem (statikem). Pokud nad tímto řešením budete uvažovat, tak v provedení P4-600 a stále je třeba pamatovat, že více parametrů bude z pohledu zdění „nahraně“ (únosnost, stabilita, řešení tepelné techniky…), i samotné zdění bude pracnější a náročnější.

V projektu je navržen monolitický překlad s výztuží, je možné použít U-profil a totožnou výztuž?

Pokud zachováte všechny rozměry, hlavně průřez betonového prvku, pravděpodobně ano.
Dimenzovaní výztuže závisí na více faktorech: délka uložení = neměnné; světlost otvoru = neměnné; šířka překladu = zda bylo uvažováno s izolací, rozdíl může být minimální / zanedbatelný; výška betonového překladu = pokud bylo uvažované s izolací zespodu, nemusí dojít ke změně (vliv tohoto parametru je podstatný). Konkrétní rozměry U-profilů najdete v technických listech.

Zůstalo mi lepidlo ze zdění, na co ho můžu ještě použít?

Všeobecně jde o lepidlo třídy C1 (charakteristické pevnosti a přilnavosti). Je možné ho také použít na:

- opravu nerovností na stěnách (pod omítky a obklady)

- vyrovnání pod samonivelační hmoty

- vytvoření malých spádů (pozor na tloušťku vrstvy)

- vyrovnání podkladu betonových stěn

Lepidlo je určené na zdění – do tloušťky 5 mm; při vyspravování, by neměl být přesáhnut 1,5 násobek (cca 7-8 mm) a lepidlo by mělo zejména při větších tloušťkách dostatečně vyzrát (1 mm = 1 den).

Při zdění jsem zjistil, že nebudu mít dostatek lepidla, proč?

Spotřeba lepidla pro zdění značně závisí od hustoty lepidla (zejména v létě konzistenci míchat řidší!), použitého nářadí (velikost hřebenu, sklon ...) a používání škrabáku (nedorovnávat lepidlem, škrabat). Lepidlo je počítané nejen na nosné zdivo, ale i na ostatní (štíty, příčky, přizdívky) a je praxí ověřené, že při použití lžíce PORFIX, je předepsaná spotřeba reálně i s mírnou rezervou, např. na osazení překladů.

Můžu při zdění z obvodového zdiva P2-400 tl. 500 mm použít na 1. řadu tvárnici tl. 300 mm?

Zásady návrhu zděných konstrukcí se řídí dle ČSN EN 1996-1 až 3. Vykonzolování soklové části zdiva se řeší kvůli zateplení přechodu základu a obvodového zdiva RD. Uvažovat lze pouze pro konstrukce do 2 podlaží. Doporučené kombinace tvárnic:

  • Hlavní obvodová tvárnice tl. 375 mm – zakládací tvárnice tl. 300 mm
  • Hlavní obvodová tvárnice tl. 500 mm – zakládací tvárnice tl. 375 mm (max. použitelná mez)

Doporučili byste z PORFIXU postavit také plot?

Ano, ale… Musíte zabránit přímému kontaktu pórobetonu s vlhkostí. Je potřeba vždy použít spodní izolaci (k zabránění přístupu vlhkosti od základů), tekoucí srážková voda musí být odváděna od podezdívky plotu. Plot je nutné chránit před běžným deštěm, např. betonovou stříškou, střešními taškami. Omítku je vhodné chránit hydrofobním nátěrem. Nesmíte opomenout ani zabezpečení plotu proti působení větru.

Potřebuji zdít na jaře. Co když bude ještě mrznout?

Pro zdění a omítání ve stavebnictví platí všeobecné pokyny, která uvádí, že se práce bez jakýchkoliv dalších opatření vykonává při teplotě ovzduší a podkladu nad +5 °C. Práce do 0 °C je možné vykonávat za určitých opatření, avšak ne za mrazu. K přípravě malty můžete použít záměsovou vodu s teplotou maximálně 40 °C a musíte počítat s prodloužením doby tuhnutí, zdivo po ukončení můžete chránit zakrytím, ale pozor – povrch tvárnic nesmí být zasněžený nebo namrzlý (rozhodující slovo má v tomto případě stavební dozor). Přidávání nemrznoucích směsí do zdící malty se však všeobecně nedoporučuje. (odborného posouzení chemického spolupůsobení a pravděpodobná změna fyzikálně-chemických vlastností).

ÚPRAVA POVRCHU A KOTVENÍ

Je možné použít jen nátěr zdiva z PORFIXu jako povrchovou úpravu, pokud ano tak jaký?

PORFIX neodporučuje realizovat nátěr přímo na zdivo bez povrchové úpravy (obvykle omítky) z důvodu fyzikálně – mechanických vlastností (sesychání, poškození vnějšími vlivy = hmyz, ptactvo…). Projektant však může ve specifických případech přistoupit i k takovému řešení, přičemž výběr nátěru je potřebné konzultovat s jeho výrobcem, doporučíme klást důraz na flexibilitu.

Potřebuji na nosné zdivo z PORFIXu ukotvit dřevěný hranol průřezu 100×160 – nosný trám přístřešku. Jak mám postupovat?

U novostaveb se v místě trámu zrealizuje monolitický ztužující věnec, který zabezpečí rovnoměrné přenesení zatížení do zdiva. Při dodatečné přístavbě (bez možnosti kotvení do věnce) je rovnoměrný přenos zatažení možné zabezpečit hustějším kotvením. Vzhledem na potřebu odborného posouzení únosnosti doporučujeme kontaktovat statika nebo výrobce kotvícího materiálu. 

Zdivo PORFIX, je potřeba síťkovat celoplošně pod omítky?

Vzhledem na výrobní proces má materiál značnou expediční vlhkost a při vysychání dochází k objemovým změnám (rozsah závisí od vlhkosti) a jejich projevy můžou vznikat praskliny. Zabránit prostupu prasklin na povrch můžete dvěma základními způsoby – síťkou nebo dostatečnou tloušťkou omítky. Přičemž exponovaná místa (parapetní zdivo, kouty, rohy otvorů…) všeobecně doporučujeme síťkovat vždy.

Nechci použít síťkování s lepidlem, nakolik to sníží difúzní odpor – kondenzace vody na stěnách.

Ano tento případ může nastat v případě nevhodně zvoleného materiálu (penetrační nátěr, lepidlo, samotný nátěr ...), jejich kombinací nebo realizací. Proto doporučujeme konzultaci, výběr a řešení s výrobcem omítek, který pozná parametry či skladbu a navrhuje ucelenou skladbu – od podkladu (penetrace) ... až po povrchovou úpravu (malbu). Samozřejmě se stanovenými podmínkami a technologickými postupy, které je nevyhnutelné dodržet.

Chceme zdivo PORFIX obložit sádrokartonem, je před tím potřebné zdivo penetrovat, síťkovat?

Pod obložení sádrokartonem není potřebné zdivo nějak extra upravovat – ze zkušenosti doporučujeme omést a napenetrovat (při lepení přímo na zdivo).

Jak mám osadit bojler na příčku PORFIX 100 mm?

Za standardních okolností není zavěšení bojleru, nebo jiného technického vybavení rodinného domu na příčku zásadní problém.
V podstatě máte tři možnosti:
1) kotvení na hmoždinky (menší bojlery objemů do 80 až 100 l), v tomto případě třeba dbát na kotvení přiměřeným počtem a průměrem s využitím maximální tloušťky stěny a při realizaci příčku důkladněji ukotvit do stropu,
2) chemická kotva (bojlery obejmu větších jak 100 l), značkový prodejce umí vypočítat parametry takového kotvení, přičemž opět platí přiměřený počet, průměr a využití maximální tloušťky stěny. Při změně oproti PD konzultovat s projektantem.
3) pomocná konstrukce na vyztužení stěny / podepření bojleru v kombinaci s kotvením.

Jak je to s kotvením do PORFIXu?

Pro bezpečné kotvení různých předmětů do PORFIXu doporučujeme zejména plastové hmoždinky s větším nárustem objemu, které vzhledem na obsah vápna v pórobetonu (agresivní vůči kovům) ochrání kovový vrut/šroub. Všeobecně platí, že minimální hloubka zatíženého kotvení by měla být 50 mm a čím nižší je objemová hmotnost pórobetonu, nebo větší zatížení hmoždinky – tím větší je i hloubka kotvení. Další varianta je chemické kotvení, které se však používá především na konstrukční spoje. Výběr vhodného typu kotvení doporučujeme konzultovat s jeho výrobcem.

Na co si dát pozor při omítání PORFIXU?

Při omítání je důležité změřit vlhkost zdiva před omítáním. A pokud je hmotnostní vlhkost vyšší než 20 %, je potřebné počítat s vyššími objemovými změnami, což vyžaduje vyšší flexibilitu omítky, nebo ošetřit celou plochu síťkou ... To samé, respektive vzhledem na rozměry, ve zvýšené míře platí i pro venkovní omítání. Při aplikaci zvolené omítky postupujte výhradně podle pokynů výrobce omítkové směsi (skladba vrstev, kombinace produktů, venkovní podmínky, technologický postup ...).

I pokud je zdivo dostatečně vyschlé (hmotnostní vlhkost pod 20 %), doporučujeme použít síťku na exponovaných místech (přechody materiálů, v rozích otvorů, pod parapety a na stycích nenosných příček se stropem / nosným zdivem).

SKLADOVÁNÍ

Poškodí se tvárnice PORFIX, pokud je necháme přezimovat na paletách ve fólii?

Obavu před venkovními vlivy (déšť a sníh) nepovažujeme za akutní, reálnější může být vysrážení vlhkosti na vnitřní straně obalové fólie a následné zamrznutí. Přičemž poškození závisí od počtu cyklů (zamrznutí a rozmrznutí). Za standardních okolností, by však tento proces neměl způsobit vážnější poškození.

Doporučujete obalové fólie z tvárnice PORFIX otevřít, kvůli odvětraní vlhkosti?

Před zabudováním ano, už za 24 hodin se při vhodných podmínkách citelně sníží hmotnost. Při delším skladování – zejména v zimě, záleží od schopnosti uchránit tvárnice jiným způsobem před povětrnostními vlivy. Při skladování pod původní fólií hovoříme o mírné degradaci povrchu, která obvykle působí mírné komplikace při finálních povrchových úpravách (omítky, obklady - větší nároky na přípravu podkladu).

Mám položené dřevěné trámy stropu, mám realizovat mezi nimi dozdívku?

Řešení při realizaci je vždy několik a výběr nejvhodnějšího závisí od konkrétních podmínek. Proto doporučujeme konzultovat řešení s odborníky na místě a zohlednit – kvalitu řeziva, druh řeziva, rozměr profilu, zhotovení záklopu… Ale všeobecně doporučujeme mezi zdivo a dřevo (materiály s odlišnými vlastnostmi) vložit tzv. dilatační vrstvu (hrubá lepenka, izolační pěna ...). V případě vyzdění, doporučujeme trámy v místě prostupu přes zdivo obalit materiálem zajišťujícím dilataci a ochranu před vlhkostí (zejména technologické).

Mám koupený materiál PORFIX, ale lepidlo trošku zmoklo, mohu ho použít na stavbě?

Definice trochu zmoklo je dost neurčitá. Lepidlo jako takové má záruční dobu (vyznačenou na obalu), kterou je potřebné respektovat. Balené je v pytlích a jednu vrstvu tvoří chránicí fólie proti vlhkosti a vodě. Suchá směs má být sypká, působením vlhkosti se struktura mění na hrudky a podle množství vody až na kámen. Všeobecně platí, pokud se hrudky při míchání nerozpustí je lepidlo znehodnocené. Při posuzování nezvažujte jen aktuální škodu, ale i hrozbu znásobenou použitím znehodnocené malty.

Nakoupil jsem na podzim materiál i se zakládací maltou a lepidlem, můžu s ním zdít až na jaře?

Lepidlo a zakládací malta má životnost – záruční dobu uvedenou na obale a pokud jsou uchované v suchém prostředí, na paletě a v originální balení (nemyslíme pytel) jsou tyto údaje směrodatné. Pokud je originální balení rozbalené, životnost maltové směsi závisí na skladovacích podmínkách.

Stavěl jsem z PORFIXu a zůstaly mi palety. Můžu je vrátit?

Výrobky PORFIX jsou dodávané na dřevěných paletách s označením POR, které jsou ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. opakovaně použitelnými obaly.

PORFIX CZ a.s. vykupuje zpětně všechny palety, které uvedl do oběhu s označením POR. Zájemce o zpětný výkup palet, pokud je podnikatelským subjektem a přešlo na něho vlastnické právo zakoupeného produktu vratných palet, je povinný vystavit pro PORFIX CZ a.s. dodací list a fakturu o uskutečnění dodávky vratných obalů – palet a to se splatností 14 dní ode dne doručení faktury prodávajícímu.

Tvárnice mi zmokly. Popraskají přes zimu?

Pokud jsou jen navlhlé - ne. Mrazuvzdornost pórobetonu je všeobecně velmi dobrá, což je způsobené tím, že led se může rozpínat v pórech pórobetonu. K destrukci tvárnic tedy nedochází – jemně vlhké zdivo přečká mráz bez poškození.

Pokud ale budou tvárnice úplně nasycené vodou, vícenásobným opakováním cyklu (zmrznutí a rozmrznutí), dochází k destrukci materiálu. Exponovaná místa vystavená vodě, např. koruna zdiva nebo spodní řada tvárnic, je nutné před zimou ošetřit tak, aby tvárnice nebyly vystavené opakovanému zatékání a zamrznutí. Klasickou střešní konstrukci je možné realizovat i při nižších teplotách, takže nejlepší je stavbu zastřešit. V případě, že zastřešení nezrealizujete, zajistěte aspoň zdivo zakrytím (obaly z palet zajištěné proti větru) nebo odvedením srážkových vod (zhotovení rýhy, přířezu apod.).

STROPY

Mám orientační výpočet stropu, potřebuji kladečský plán stropu. Jak mám dále postupovat?

Orientační výpočet stropu slouží pouze k nacenění (našimi partnery) a porovnání s nabídkami ostatních výrobců stropních konstrukcí. Pokud tedy máte o náš strop zájem a máte už založenou stavbu, zašlete nám zaměřené nosné zdivo podlaží, nad které se bude strop pokládat a navazující půdorysy (např. půdorys podlaží nad stropní konstrukcí, výkres krovu, výkres střechy…). Zašlete nám na mailovou adresu technici@porfix.cz s předmětem „CS … … .. – Kladečský plán“, nebo přejděte na naši webovou stránku – výpočet spotřeby – doplnění podkladů, zadejte svoje zákaznické číslo CS .. … … a vložte výše uvedené přílohy.

Jdu stavět rodinný dům s rovnou střechou, jaká je osová vzdálenost stropních nosníků PORFIX?

Osová vzdálenost stropních nosníků v poli je 600 mm a na začátku od vnitřní hrany zdiva může být 80 mm (pokud se začíná stropním nosníkem), 270 mm (pokud se začíná ½ stropní vložky), nebo 490 mm (pokud se začíná celou stropní vložkou). Na konci pole se stropní vložka může seříznout na potřebný rozměr, při kterém je nutné dodržet minimální uložení 30 mm vložky na zdivo.

Může se stropní systém PORFIX kombinovat s klasickou železobetonovou deskou?

Může, jsou případy, kdy je to nevyhnutelné / vhodné řešení (balkónová konzola, výlez do podkroví, skrytý průvlak / nosník ...). Ale může být i nevhodné, pokud nechceme přiznat odskok v tloušťkách stropu (monolit cca 150 mm, polomontovaný 250 mm), díky tomu strop zbytečně přetížíme a prodražíme. V takových případech doporučujeme realizovat odlehčení – vytvořit tzv. žebrový nebo kazetový strop.

Máme plochou střechu ze stropu PORFIX, a chtěli bychom na ni přidat ještě vrstvu štěrku?

S ohledem na únosnost stropu PORFIX citujeme z technických listů:
"Zatížení typ A:  vlastní tíha stropu + stále zatížení 2,0 kN/m2 + užitné zatížení 2,0 kN/m2 " což by se dalo velmi volně – ¨laicky¨ prezentovat asi takto:
Nosníky typ A jsou nadimenzované / posuzované na únosnost:
- vlastní konstrukce stropu / m2 (komplet – nosník, vložka, armatura, beton ...)
- zatížení dalšími stálými konstrukcemi 200 kg/m2 (omítky, podlahy, příčky, izolace ...)
- zatížení dočasné / užitné 200 kg/m2 (nábytek, vybavení, zařízení, osoby, sníh ...)
Přičemž poměr stálého a užitného zatížení je možné měnit, avšak při zachování jejich celkového součtu.