Nejčastější dotazy

Než-li se rozhodnete poslat dotaz do PORFIXU, prozkoumejte prosím nejčastější dotazy ostatních stavebníků.

Mohu zdít PORFIX na pěnu?

Zdít na pěnu nedoporučujeme z 4 důvodů:

  • Ihned ztrácíte možnost reklamace zdícího materiálu.
  • Pórobeton není broušená cihla, dosedací plocha pórobetonové tvárnice není zcela rovná a k vyrovnání, resp. k dosažení "celoplošné" spáry slouží právě slabá vrstva lepidla.
  • Pěna nemá pevnost v tlaku, takže dosáhneme výrazně nižší charakteristické pevnosti zdiva oproti zdění na tenkovrstvé lepidlo.
  • Smrštění tvárnic při vysychání, po vyschnutí dochází k miniaturním objemovým změnám, které pěna nedokáže přenést a mohou se tyto spáry následně projevit prokreslením na omítce i při použití perlinky.

Vyplatí se mi stavět z PORFIXU?

Zcela jistě. Jak časově, tak finančně. Systém PORFIX umožňuje stavět velmi rychle a efektivně. Dokáže se přizpůsobit nejnáročnějším detailům, výborně se opracovává, je lehký. Díky vynikajícím tepelně-izolačním parametrům pórobetonových tvárnic můžete počítat i s úsporami energií. Váš nový či zrekonstruovaný dům poskytne moderní bydlení splňující všechny normy jakosti i ochrany životního prostředí.

Jak a kde můžu PORFIX koupit?

Pokud stavíte svépomocí a potřebujete materiál například na nový rodinný dům, přestavbu nebo stavební úpravy, kontaktujte některého ze našich smluvních prodejců  ve vašem regionu. Ochotně vám naše tvárnice představí, dohodnete se na odběru i dopravě.

Zastupujete-li stavební firmu nebo prodejce stavebního materiálu (a nejste smluvním partnerem PORFIX), obraťte se na obchodního zástupce  ve vašem regionu.

Mám projekt na cihlový dům, ale líbí se mi PORFIX. Co s tím?

Stavějte s PORFIXEM. Pošlete našim technikům kompletní projektovou dokumentaci (přes náš webový formulář) podle návodu. Posoudí všechny její aspekty a vypočítají spotřebu materiálu PORFIX. Služba je zdarma, nepodmiňuje ji koupě materiálu PORFIX.

Rozhodnuto, náš dům bude z PORFIXU. Pomůžete mi?

Blahopřejeme! Jsme připraveni vám být k ruce. Projděte si pracovní postup a podívejte se na video. PORFIX je komplexní systém, postavit dům zvládnete hravě. Rádi pomůžeme s výpočtem spotřeby materiálu, se založením stavby, zapůjčením pily. Kontaktovat nás můžete na infolince 800 900 366. Držíme palce.

Postavili jsme a zbyly nám palety. Lze je vrátit?

Jistě, dobře si přečtěte, jak na to. Výrobky PORFIX dodáváme na dřevěných paletách s označením POR (ve smyslu Zákona o obalech č. 477/2001 Sb.). Zpětně vykupujeme všechny palety označené touto zkratkou.

Podnikatelský subjekt (s vlastnickým právem koupeného zboží včetně palet), který má zájem o zpětné dodání palet, je povinen vystavit pro PORFIX CZ a.s. dodací list a fakturu o uskutečnění dodávky opakovaně použitelných obalů – palet. Jednotná cena vykupované palety POR s rozměry 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 020 mm, 1 000 x 1 145 mm je 130 Kč/ks.

PORFIX CZ a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zpětné odkoupení poškozených palet, tedy zejména palet, jejichž opotřebení je větší, než opotřebení odpovídající běžnému používání (takovým opotřebením se myslí paleta s 3 ks nepoškozených opěrných dřevěných hranolů a maximálně 2 ks poškozených, případně chybějících nebo neodborně opravených prken). Paleta musí splňovat výrobní výkresovou dokumentaci. V případě, že je vlastník použitých palet plátce DPH, k  uvedené ceně palety si zaúčtuje příslušnou DPH.

Potřebuji přepočítat spotřebu materiálu a sestavit kladečský výkres na strop. Jak na to?

Je to jednoduché. Pro výpočet spotřeby a sestavení kladečského výkresu na strop nám stačí zaslat projektovou dokumentaci. Naše techniky budou zajímat především půdorysy jednotlivých podlaží, řezy místnostmi a všechny pohledy. Poptávku na výpočet a sestavení výkresu zadejte prostřednictvím formuláře.

Jak je to s požární odolností PORFIXU? Je nehořlavý?

Pórobeton je podle ČSN zařazen do kategorie nehořlavých materiálů - třída A. Hodnoty požární odolnosti PORFIXU umožňují jeho využití i na budování protipožárních stěn.

Jsou výrobky PORFIX zdravotně nezávadné?

Jistě, jsou. PORFIX CZ a.s. ručí za zdravotní nezávadnost všech svých produktů. Podle výsledků analýz nepředstavuje stavební materiál PORFIX žádné riziko pro zdraví nebo životní prostředí.

Doporučili byste z PORFIXU postavit také plot?

Ano, ale… Musíte zabránit přímému kontaktu pórobetonu s vlhkostí. Je potřeba vždy použít spodní izolaci (k zabránění přístupu vlhkosti od základů), tekoucí srážková voda musí být odváděna od podezdívky plotu. Plot je nutné chránit před běžným deštěm, např. betonovou stříškou, střešními taškami. Omítku je vhodné chránit hydrofobním nátěrem. Nesmíte opomenout ani zabezpečení plotu proti působení větru.

S jakou životností tvárnic PORFIX mohu počítat?

Vlastní fyzická životnost pórobetonu PORFIX je prakticky neomezená. Závisí především na správné a pravidelné údržbě stavby. Pórobeton se vyrábí z anorganických materiálů, které běžně nepodléhají povětrnostním vlivům.

Potřebuji zdít na podzim. Co když už bude mrznout?

Pak raději počkejte na teploty nad nulou. Pro zdění a omítání ve stavebnictví platí ČSN, která uvádí, že se práce provádí při teplotě ovzduší i podkladu nad + 5 °C. Přidávání nemrznoucích směsí do zdicí malty její výrobce nedoporučuje. V praxi je možné zdít i při teplotách nižších, ovšem ne za mrazu. K přípravě malty můžete použít záměsovou vodu o teplotě maximálně 40 °C a musíte počítat s prodloužením doby tuhnutí. Povrch tvárnic nesmí být namrzlý. Rozhodující slovo má v tomto případě stavební dozor.

Jak je to s kotvením předmětů do PORFIXU?

Pro bezpečné kotvení různých předmětů do pórobetonu PORFIX pro všechny vyráběné druhy lze použít upevňovací systémy Fischer. V praxi se osvědčily například chemická kotva FIS, kotva pro pórobeton FPX, rámová hmoždinka FUR, univerzální hmoždinka UX nebo hmoždinka pro pórobeton GB.

Jejich podrobný technický popis a možnosti použití včetně doporučených zatížení najdete na stránkách www.fischer-cz.cz.

Na co si dát pozor při omítání PORFIXU?

Při vnitřním omítání je nutné sledovat vlhkost zdiva před omítáním. Pokud je hmotnostní vlhkost vyšší než 20 %, ošetřete celou plochu perlinkou. Totéž platí pro venkovní omítání. Při aplikaci perlinky dodržujte pokyny výrobce omítkové směsi. Perlinku můžete aplikovat pomocí lepicí hmoty třídy C, min. C1 (zdicí malta PORFIX), případně je možné použít přímo jednovrstvé omítky na pórobeton. Přesný postup omítání je třeba dodržet podle pokynů výrobce omítkové směsi.

Pokud je zdivo dostatečně vyschlé (hmotnostní vlhkost pod 20 %), použijte perlinku na přechodech materiálů, v místech rohů otvorů, pod parapety a na stycích nenosných příček se stropem a nosným zdivem.

Keramické obklady můžete lepit přímo na pórobetonový povrch bez zvláštních úprav.

Tvárnice mi zmokly. Popraskají přes zimu?

Neměly by, pokud jsou jen mírně navlhlé. Mrazuvzdornost pórobetonu je obecně velmi dobrá, což je způsobené tím, že led se může rozpínat v pórech ve hmotě. K destrukci tvárnic tedy nedochází. Lehce vlhké zdivo přečká mráz bez potíží.

Pokud ale budou tvárnice zcela nasycené vodou, mohl by problém nastat. Jestliže je spodní řada tvárnic mokrá v důsledku nerovností základové desky a tím způsobeného stékání vody k tvárnicím, je nutné tento detail před zimou ošetřit tak, aby tvárnice nebyly vystavené opakovanému tání a mrznutí sněhu. Klasickou střešní konstrukci můžete budovat v podstatě bez ohledu na venkovní teploty, takže pokud to lze, nejlepší by bylo stavbu zastřešit.

V případě, že střechu nestihnete, zajistěte, aby první řada zdiva nemohla navlhnout. Například natavením hydroizolačních pásů na zdivo a spojením s přesahem hydroizolace zespodu zdiva. Z vrchní strany zdiva stačí zakrytí fólií (obaly z palet) a jejich zatížení proti větru.