Co je Porfix?

Kompletní stavební systém z pískového pórobetonu na stavbu domu nebo jeho rekonstrukci

V naší nabídce najdete ucelený sortiment tvárnic, příčkovek a doplňkového sortimentu, který je vyroben na bázi křemičitého písku. Při stavbě s materiálem PORFIX se nemusíte v ničem omezovat, pórobeton je univerzální stavební materiál, který si Vás získá především jednoduchou opracovatelností s minimální množstvím odpadu a snadnou manipulací při zdění. Díky těmto vlastnostem umožní zrealizovat každý Váš nápad do posledního detailu.

Cihla

Podívejte se na zkušenosti zákazníků

Mouse

Kolik Porfix stojí?

Udělejte si představu o ceně materiálu podle velikosti stavby

Garáž (1NP)

Garáž

tvárnice, příčkovky, nosné překlady, nenosné překlady, u-profily

30 000 - 50 000,- Kč

stropní systém

0 - 30 000,- Kč

Bungalov (1NP)

Bungalov

tvárnice, příčkovky, nosné překlady, nenosné překlady, u-profily

75 000 - 140 000,- Kč

stropní systém

0 - 70 000,- Kč

Patrový dům (2NP)

patrový dům

tvárnice, příčkovky, nosné překlady, nenosné překlady, u-profily

100 000 - 200 000,- Kč

stropní systém

0 - 70 000,- Kč

Co k Porfixu Získáte?

Zákazník od nás kromě kvalitního materiálu
získá také řadu služeb a bonusů

 

Založení stavby

Potřebujete pomoc při počátečních pracích, klidně se obraťte na naše odborníky, kteří Vám stavbu bezplatně založí.

Obvyklá cena 5 000,- Kč
Cena pro zákazníka 0,- Kč
 

Poradenství

Máte technický problém, potřebujete poradit při stavbě s naším materiálem? Nebojte se zeptat, naši technici jsou vždy připraveni Vám ochotně poradit.

Obvyklá cena 2 500,- Kč
Cena pro zákazníka 0,- Kč
 

Ruční nářadí

Už nemusíte dodatečně řešit nákup vhodného nářadí na práci s pórobetonem. Dostanete od nás poukaz na nářadí k materiálu zdarma. Sada obsahuje vědro na lepidlo, ozubenou zednickou lžíci na nanášení lepidla, škrabák na pórobeton, zednický provázek pro přesné zdění

Obvyklá cena 750,- Kč
Cena pro zákazníka 0,- Kč

Jak ušetřit při stavbě?

Máme pro vás několik rad a tipů jak ušetřit

Nákup materiálu

Při nákupu materiálu

Nechte si od nás spočítat spotřebu materiálu a porovnejte cenu PORFIXu s jinými stavebními materiály. Nezapomeňte započítat i slevy na další materiály, které k PORFIXu získáte.

Práce s materiálem

Při práci s materiálem

Tvárnice PORFIX mají ve všech směrech stejné vlastnosti a díky tomu je lze libovolně řezat a otáčet. Navíc pórovitý materiál umožňuje rychlé a přesné opracování na požadovanou míru s minimálním odpadem.

Zdění

Při zdění

Zdění s PORFIXem postupuje rychle, není potřeba specifických tvarovek na rohy a k otvorům. Jednotlivé tvárnice se na lepidlo zdí pomocí speciální zednické lžíce, ta je součástí nářadí zdarma.

Zateplení

Při vytápění

Díky vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem  materiálu PORFIX šetříte následně i náklady na vytápění. Navíc s materiálem PORFIX Premium P2-400 není potřeba zateplovat.

Zdíš? Poptej Porfix, ušetříš!

Chcete vědět, kolik ušetříte s PORFIXEM?

Zpracujeme Vám nabídku podle Vašeho projektu.

Mám hotový projekt
a jsem stavebník

Máme hotový projekt
a jsme stavebniny

Nemáte ještě představu o svém domě?

Prohlédněte si naše projekty typových rodinných domů a využijte jedinečnou možnost získat projekt zadarmo.

Stačí si jen vybrat jednu z našich studií, vyplnit formulář a stáhnout. Studii si lze následně volně upravovat.

Nemáte ještě projekt?

Ale přesto byste rádi využili našich služeb a hlavně, jako zákazník PORFIXu, získali exkluzivní bonusy u našich partnerů?

Pak nám na sebe zanechte kontakt a náš obchodní zástupce Vás již bude kontaktovat sám.

Získáte tak nejen poradenství a mnoho služeb zdarma, ale také silného partnera, který na Vás myslí po celou dobu stavby, od výpočtu až po ........ kliku.

Vyplňte prosím všechny povinné údaje!

m2
Zpět
Toto pole je povinné.

Máte hotový projekt?

Pak nám pro výpočet spotřeby stačí dodat projektovou dokumentaci, především půdorysy jednotlivých podlaží, řezy místnostmi a všechny pohledy.

Výkresy dodejte prosím v originále, resp. ofocené kopie v měřítku 1:50 nebo 1:100. My Vám do 14 pracovních dní pošleme připravený výpočet v přehledné tabulce zpět. V případě, že již máte zpracovaný výpis materiálu od jiného výrobce, přiložte jej k dokumentaci. Můžete tak zkrátit čas zpracování Vaší nabídky.

Návod pro dodání podkladů

Vyplňte prosím všechny povinné údaje!

Toto pole je povinné.
Zpět

Máte hotový projekt?

Pak nám pro výpočet spotřeby stačí dodat projektovou dokumentaci, především půdorysy jednotlivých podlaží, řezy místnostmi a všechny pohledy.

Výkresy dodejte prosím v originále, resp. ofocené kopie v měřítku 1:50 nebo 1:100. My Vám a Vašemu zákazníkovi do 14 pracovních dní pošleme připravený výpočet v přehledné tabulce zpět. V případě, že již máte zpracovaný výpis materiálu od jiného výrobce, přiložte jej k dokumentaci. Můžete tak zkrátit čas zpracování Vaší nabídky.

Návod pro dodání podkladů

Vyplňte prosím všechny povinné údaje!

Toto pole je povinné.
Zpět
Odesláním poptávky prohlašujeme, že jsme předpokládaného koncového zákazníka, resp. stavebníka, seznámili s informacemi o zpracování jeho osobních údajů ze strany PORFIXu, jak vyplývá z informace dostupné ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů (pro případy, kdy jsou Správcem získány od subjektu údajů)

Správce:

PORFIX CZ a.s.
IČ: 601 08 924
se sídlem Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov
e-mail marketing@porfix.cz

(dále jen „Správce“)

kontaktní údaje na Pověřence (DPO) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):

Označení DPO (Pověřence):  Goodking DPO s.r.o. (odpovědná osoba Petr Sobotka)

e-mail: porfix@kontaktDPO.cz

tel.: +420 221 228 370

 1. Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň přijímáme a průběžně monitorujeme naše technická a organizační opatření tak, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL < https://eur-lex.europa.eu §>.

 1. Tímto Vás informujeme, že za účely:

  1. reakce na Vaši poptávku včetně vytvoření nabídky a s tímto související komunikace

  2. informování o vlastnostech, specifikách, správném způsobu užití a/nebo montáže výrobků, které jsou předmětem poptávky či s ní souvisejí (např. zaslání odkazu na video návod), a to včetně odborných doporučení,

  3. případných Vašich právních jednání navazujících na Vaši poptávku či s ní souvisejících,

bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

 1. e-mailová adresa,

 2. telefonní číslo,

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednávce, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. PORFIX - pórobetón, a.s., IČO: 31 562 175, se sídlem ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika

 2. PORFIX Ostrava a.s., IČ: 47676388, se sídlem Třebovická 5543/36, 72200 Ostrava, Česká republika

 3. Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, se sídlem č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika

 4. wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, se sídlem Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

 5. Další subjekty náležející do skupiny PORFIX.

 6. Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

 1. Dovoluje si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:

   1. za jakými účely,

   2. kategorie dotčených osobních údajů,

   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

   4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

   5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

   6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,

   7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

   8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

  2. právo na opravu, resp. doplnění,

  3. právo na výmaz,

  4. právo na omezení zpracování,

  5. právo na přenositelnost údajů,

  6. právo vznést námitku,

  7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

  8. právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.§ uoou.cz§>.

 2. Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.§ uoou.cz§>.