P2-400 Tvárnice PORFIX Premium

Prémiové výrobky na bázi křemičitého písku vynikají skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi a umožňují zdít bez zateplení. Tvárnice PORFIX PREMIUM P2-400 se na svislých plochách nelepí.
Tvárnice PORFIX Premium

Jaké jsou jejich přednosti: Tvárnice mají špičkové hodnoty tepelného odporu, zároveň díky výborným tepelně izolačním vlastnostem splňují podmínky pro stavbu moderních a náročných novostaveb. Součinitel tepelné vodivosti lambda dosahuje výborné hodnoty 0,085 W/mK, která umožňuje zdít i bez zateplení.

K čemu se hodí: Pro zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových skeletů. Přinášejí úsporu již při nákupu - jejich použití výrazně šetří náklady na dopravu, manipulaci ... a při užívání i na energie. S PORFIX PREMIUM P2-400 lze postavit i dům bez dodatečného zateplení, tvárnice o tloušťce 500 mm splňují podmínky i pro stavbu budov s téměř nulovou potřebou energie.

Co ještě potřebujete vědět: Tvárnice vyrábíme v provedení pero-drážka-kapsa (PDK) - na svislých plochách není třeba lepit - pero a drážka do sebe zapadnou. Stavebník ušetří lepidlo, pracovní výkon ale i čas – finance.

Jak dlouho jsou na trhu: Od roku 2016.

Ceník

Produkt / Varianta Provedení Expediční hmotnost (kg/pal) Tepelný odpor v suchém stavu (m²K/W) Neprůzvučnost (Rw) Obsah palety (m³) Obsah palety (ks) Spotřeba (ks/m³) Spotřeba (ks/m²) Cena bez DPH (Kč/m³) Cena bez DPH (Kč/m²) Cena bez DPH (Kč/ks)
500x250x300 PDK 900 3.53 46 1.5 40 26.67 8 4400 1320 165
500x250x375 PDK 900 4.41 49 1.5 32 21.33 8 4362.67 1636 204.5
500x250x500 PDK 900 5.88 51 1.5 24 16 8 4312 2156 269.5
500x250x300 HL 900 3.53 46 1.5 40 26.67 8 0 0 --

Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-400 = 26 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou. Tvárnice v provedení hladká jsou pouze na objednávku a lze je vyrobit jen v šířce 300 a 375 mm, dodací doba do 14 dní.

Parametry

Název parametru P2-400
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (N/mm²) 1.5
Pevnost v tlaku - průměrná hodnota (N/mm²) 2
Nasákavost, mrazuvzdornost NPD
Délka (mm) 500
Propustnost vodních par 5 / 10
Výška (mm) 250
Součinitel tepelné vodivosti (W/(m.K)) 0.085
Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) 400
Soudržnost ve smyku (N/mm²) 0.3
Třída pórobetonu P2 - 400
Reakce na oheň A1