Stropní nosník PORFIX

Tvoří nosnou část stropního systému PORFIX, který je navržen pro proměnné zatížení kategorie "A" - Obytné prostory do 2,0 kN/m² (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty).
Stropní nosník PORFIX

Jaké jsou přednosti: Jednoduchá a relativně rychlá montáž s úsporou bednících prvků při realizaci. Návrh skladby stropu Vám vypracujeme při objednání bezplatně.

K čemu se hodí: Ke zhotovení nosné části konstrukce stropu.

Co ještě potřebujete vědět: Podpěrný systém je nutno vybudovat před pokládkou stropních vložek. Umístění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6m. Ztužující věnec se realizuje v jednom kroku – v rámci samotného stropu.

Ceník

Produkt / Varianta Délka nosníku (mm) Uložení - přímo na zdivo / bez ztužujícího věnce (mm) Výztuž nosníku MY (kNm) MYU (kNm) VD (kN) VRD (kN) QD (kN/m²) QD* (kN/m) Maximální světlost místnosti (mm) Vyhovuje zatížení Expediční hmotnost (kg/ks) Cena bez DPH (Kč/ks)
Stropní nosník 800 800 150 X -- -- -- -- -- -- 500 A 16 313
Stropní nosník 1000 1000 150 X -- -- -- -- -- -- 700 A 20 405
Stropní nosník 1200 1200 150 X -- -- -- -- -- -- 900 A 24 478
Stropní nosník 1400 1400 150 X -- -- -- -- -- -- 1100 A 28 558
Stropní nosník 1600 1600 150 X -- -- -- -- -- -- 1300 A 32 637
Stropní nosník 1800 1800 150 X -- -- -- -- -- -- 1500 A 36 711
Stropní nosník 2000 2000 150 X -- -- -- -- -- -- 1700 A 40 791
Stropní nosník 2200 2200 150 X -- -- -- -- -- -- 1900 A 44 876
Stropní nosník 2400 2400 150 X 3.69 9.21 -- -- 25.37 15.22 2100 A 48 957
Stropní nosník 2600 2600 150 X 4.4 9.21 -- -- 21.32 12.79 2300 A 52 1015
Stropní nosník 2800 2800 150 X 5.16 9.21 -- -- 18.17 10.9 2500 A 56 1110
Stropní nosník 3000 3000 150 X 5.98 9.21 -- -- 15.66 9.4 2700 A 60 1189
Stropní nosník 3200 3200 150 X 6.87 9.21 9.16 24.72 13.64 8.19 2900 A 64 1275
Stropní nosník 3400 3400 150 X 7.82 9.21 9.77 24.67 11.99 7.2 3100 A 68 1349
Stropní nosník 3600 3600 150 X 8.82 9.21 10.38 24.62 10.62 6.37 3300 A 72 1421
Stropní nosník 3800 3800 150 X+8 9.89 13.68 10.99 24.58 14.07 8.44 3500 A 76 1520
Stropní nosník 4000 4000 150 X+8 11.02 13.62 11.6 24.54 12.58 7.55 3700 A 80 1581
Stropní nosník 4200 4200 150 X+8 12.21 13.64 12.21 24.51 11.37 6.82 3900 A 84 1661
Stropní nosník 4400 4400 150 X+8 13.46 13.62 12.82 24.48 10.29 6.18 4100 A 88 1794
Stropní nosník 4600 4600 150 X+10 14.78 16.08 13.43 24.4 11.07 6.64 4300 A 92 1880
Stropní nosník 4800 4800 150 X+12 16.15 19.09 14.04 24.31 12.03 7.22 4500 A 96 1953
Stropní nosník 5000 5000 150 Y+8 17.58 18.52 14.65 24.21 10.72 6.43 4700 A 100 2025
Stropní nosník 5200 5200 150 Y+10 19.08 20.95 15.26 24.27 11.17 6.7 4900 A 104 2125
Stropní nosník 5400 5400 150 Y+10 20.64 20.95 15.87 24.25 10.33 6.2 5100 A 108 2225
Stropní nosník 5600 5600 150 Y+12 22.26 23.76 16.48 24.19 10.86 6.52 5300 A 112 2317
Stropní nosník 5800 5800 150 Y+14 23.94 27.27 17.1 23.99 11.59 6.96 5500 A 116 2405
Stropní nosník 6000 6000 150 Y+14 25.68 27.13 17.71 23.87 10.75 6.45 5700 A 120 2538
Stropní nosník 6200 6200 150 Y+2x10 27.48 27.67 18.32 24.08 10.25 6.15 5900 A 124 2809
Stropní nosník 6400 6400 150 Z+12 29.34 29.63 18.93 23.95 10.28 6.17 6100 A 128 3088
Stropní nosník 6600 6600 150 Z+14 31.26 32.95 19.54 23.89 10.73 6.44 6300 A 132 3221
Stropní nosník 6800 6800 150 Z+2x10 33.25 33.35 20.15 23.97 10.21 6.12 6500 A 136 3367
Stropní nosník 7000 7000 150 Z+2x12 35.29 38.92 20.76 23.92 11.22 6.73 6700 A 140 3487
Stropní nosník 7200 7200 150 Z+2x12 37.4 38.81 21.37 23.85 10.56 6.34 6900 A 144 3627
Stropní nosník 7400 7400 150 Z+2x14 39.57 45.06 21.98 23.72 11.59 6.95 7100 A 148 3766
Stropní nosník 7600 7600 150 Z+2x14 41.79 45.3 22.59 23.82 11.03 6.62 7300 A 152 3899
Stropní nosník 7800 7800 150 Z+2x14 44.08 45.3 23.2 23.82 10.46 6.27 7500 A 156 4038
Stropní nosník 8000 8000 150 W+2x14 46.44 51.53 23.81 23.76 11.29 6.78 7700 A 160 4171

Nosníky je možné klást přímo na zdivo!

LEGENDA:

My [kNm] - návrhový ohybový moment od vnějšího zatížení
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti průřezu
Vd [kN] - návrhová smyková síla od vnějšího zatížení
VRD [kNm] - smyková odolnost prvku s výztuží
qd [kN/m2] - maximální možné výpočtové plošné zatížení
qd * [kN / m '] - maximální možné výpočtové lineární zatížení

Zatížení typ "A": vlastní tíha stropu + stálé zatížení + proměnné zatížení 2,0 kN/m2

Výztuž nosníku X: 2ø8 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Y: 2ø10 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Z: 2ø12 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku W: 2ø14 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž

Poznámka: Nosná dolní výztuž, horní výztuž, doplňková výztuž a smyková výztuž stropních nosníků je navthnutá z oceli BSt 500

Spotřeba na m2: 6,67 ks stropní vložky a 1,67 bm nosníku.

Parametry

Název parametru Stropní nosník PORFIX
Rozměry +- (d, v, š) +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm
Pevnost betonu v tlaku třída C 25/30
Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže (N/mm²) 500
Krytí výstuže (mm) min 15
Únosnost stropních nosníků Technická dokumentace
Mechanická odolnost - fragment stropu (kN/m²) 2
Požární odolnost - fragment stropu (min.) 60
Hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) max 120
Index hmotnostní aktivity < 1