Nosné překlady PORFIX

Nosné překlady jsou určené na překlenutí otvorů v nosném zdivu.
Nosné překlady PORFIX

Jaké jsou jejich přednosti: Jednoduchá a rychlá montáž, okamžitá únosnost (bez nutnosti bednění, armování, betonáže a vyzrávání), která umožňuje plynulé pokračování prací bez technologických přestávek. Překlady lze různě kombinovat/skládat a přizpůsobit tak požadavkům stavby. Překlady mají optimalizované hodnoty zatížení vycházející ze zkušeností projektantů a statických požadavků dalších prvků stavebního systému PORFIX.

K čemu se hodí: Pro překlenutí stavebních otvorů v nosném zdivu.

Co ještě potřebujete vědět: Překlady jsou pro usnadnění manipulace na stavbě vybaveny manipulačními oky, které umožňují využití zdvihacího zařízení. Nosné překlady lze z konstrukčního hlediska vyskládat na požadovanou šířku zdiva z jednotlivých typů uvedených v tabulkách. Minimálné uložení překladů je 150 nebo 300 mm v závislosti od velikosti zatížení překladu.

Ceník

Produkt / Varianta Uložení (mm) Max. světlost otvoru (mm) Expediční hmotnost (kg/ks) Lineární návrhové zatížení FD (kN/m) Cena bez DPH (Kč/ks)
1200x250x100 300 600 55.7 39.41 717
1200x250x125 300 600 71.2 39.41 815
1500x250x100 300 900 69.2 36.53 867
1500x250x125 300 900 89 37.49 964
1800x250x100 300 1200 83 37.49 1069
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45 1199
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57 1264
2100x250x125 300 1500 125 37.49 1400
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65 1537
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57 1688
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01 1727
2700x250x125 300 2100 160.3 26.93 1890

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.

Parametry

Název parametru Nosné překlady PORFIX
Výška (mm) 250