Nosné překlady PORFIX

Nosné překlady jsou určené na překlenutí otvorů v nosném zdivu.
Nosné překlady PORFIX
  • i pro PORFIX AKU

Jaké jsou jejich přednosti: Jednoduchá a rychlá montáž, okamžitá únosnost (bez nutnosti bednění, armování, betonáže a vyzrávání), která umožňuje plynulé pokračování prací bez technologických přestávek. Překlady lze různě kombinovat/skládat a přizpůsobit tak požadavkům stavby. Překlady mají optimalizované hodnoty zatížení vycházející ze zkušeností projektantů a statických požadavků dalších prvků stavebního systému PORFIX.

K čemu se hodí: Pro překlenutí stavebních otvorů v nosném zdivu.

Co ještě potřebujete vědět: Překlady jsou pro usnadnění manipulace na stavbě vybaveny manipulačními oky, které umožňují využití zdvihacího zařízení. Nosné překlady lze z konstrukčního hlediska vyskládat na požadovanou šířku zdiva z jednotlivých typů uvedených v tabulkách. Minimálné uložení překladů je 150 nebo 300 mm v závislosti od velikosti zatížení překladu.

Ceník

Produkt / Varianta Uložení Maximální světlost otvoru Expediční hmotnost (kg/ks) Lineární návrhové zatížení fd * (kN/m) Cena bez DPH (Kč/ks)
Pórobeton (mm) Vápenopísek (mm) Pórobeton (mm) Vápenopísek (mm)
1200x250x75 300 200 600 800 52.1 42.49 725
1200x250x100 300 200 600 800 55.7 42.44 825
1200x250x125 300 200 600 800 71.2 42.98 937
1500x250x75 300 200 900 1100 64.7 24.29 877
1500x250x100 300 200 900 1100 69.2 24.23 997
1500x250x125 300 200 900 1100 89 24.48 1109
1800x250x75 300 200 1200 1400 77.6 26.64 1079
1800x250x100 300 200 1200 1400 83 26.61 1229
1800x250x125 300 200 1200 1400 106.7 27.23 1379
2100x250x75 300 200 1500 1700 90.5 27.15 1279
2100x250x100 300 200 1500 1700 96.8 27.11 1453
2100x250x125 300 200 1500 1700 125 28.31 1610
2400x250x75 300 200 1800 2000 103.6 26.27 1555
2400x250x100 300 200 1800 2000 110.6 26.23 1768
2400x250x125 300 200 1800 2000 142.3 27.5 1941
2700x250x75 300 200 2100 2300 116.4 20.09 1739
2700x250x100 300 200 2100 2300 124.5 20.05 1986
2700x250x125 300 200 2100 2300 160.3 21.48 2173
*
Lineární návrhové zatížení fd: Návrhová hodnota svislého rovnoměrného zatížení bez hmotnosti překladu při uložení 200 mm

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.

Parametry

Název parametru Nosné překlady PORFIX
Výška (mm) 250