P2-400 Tvárnice PORFIX Premium

Tvárnice vyrábíme na bázi křemičitého písku a pouze v provedení pero-drážka-kapsa (PDK). Vynikají skvělými tepelno-izolačními vlastnostmi a umožňují realizaci zdiva i bez zateplení.
Tvárnice PORFIX Premium

Jaké jsou jejich přednosti: Tvárnice mají výborné hodnoty tepelného odporu, zároveň díky výborným tepelně izolačním vlastnostem splňují podmínky pro stavbu moderních a tvarově náročných novostaveb. Součinitel tepelné vodivosti lambda dosahuje výborné hodnoty 0,085 W/mK.

K čemu se hodí: Pro zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových skeletů.  S PORFIX PREMIUM P2-400 lze postavit i dům bez dodatečného zateplení, tvárnice o tloušťce 500 mm splňují podmínky i pro stavbu budov s téměř nulovou potřebou energie.

Jak dlouho jsou na trhu: Od roku 2016.

Ceník

Produkt / Varianta Provedení Neprůzvučnost (Rw) Tepelný odpor v suchém stavu (m²K/W) Expediční hmotnost (kg/ks) Expediční hmotnost (kg/pal) Obsah palety (ks) Obsah palety (m³) Spotřeba (ks/m³) Spotřeba (ks/m²) Cena bez DPH (Kč/m³) Cena bez DPH (Kč/m²) Cena bez DPH (Kč/ks)
500x250x300 PDK 46 3.53 22 900 40 1.5 26.67 8 5306.67 1592 199
500x250x375 PDK 49 4.41 27.5 900 32 1.5 21.33 8 5269.33 1976 247
500x250x500 PDK 51 5.88 36.7 900 24 1.5 16 8 5072 2536 317
500x250x300 HL 46 3.53 22 900 40 1.5 26.67 8 5306.67 1592 199

Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-400 = 26 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou. Tvárnice v provedení hladká jsou pouze na objednávku a lze je vyrobit jen v šířce 300 a 375 mm, dodací doba do 14 dní.

Parametry

Název parametru P2-400
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (N/mm²) 1.5
Pevnost v tlaku - průměrná hodnota (N/mm²) 2
Nasákavost, mrazuvzdornost NPD
Délka (mm) 500
Propustnost vodních par 5 / 10
Výška (mm) 250
Součinitel tepelné vodivosti (W/(m.K)) 0.085
Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) 400
Soudržnost ve smyku (N/mm²) 0.3
Třída pórobetonu P2 - 400
Reakce na oheň A1