Lepidlo Porfix

Lepidlo PORFIX je určeno pro tenkovrstvé zdění ze stavebních materiálů PORFIX.
Lepidlo Porfix

Jaké jsou jeho přednosti:  Má zaručenou pevnost v tlaku 5MP a přiměřená doba zpracovatelnosti.

K čemu se hodí: Pro zdění se stavebním systémem PORFIX, nanáší se ručně zednickou lžící PORFIX na podklad zbavený prachu a nečistot.

Co ještě potřebujete vědět: Lepidlo je k dispozici ve 20kg pytlích. Používá se v exteriéru i interiéru. Při založení stavby dodržujte návod na přípravu lepidla a pracovní postup.

Ceník

Produkt / Varianta Orientační spotřeba (kg/m³) Obsah palety (ks) Cena bez DPH (Kč/kg) Cena bez DPH (Kč/ks)
Lepidlo Porfix 15-20 36 11 220

Fakturační jednotka je kg.

Parametry

Název parametru Lepidlo Porfix
Počáteční pevnost ve smyku (tabulková hodnota) (N/mm²) 0.3
Reakce na oheň Třida A1
Difúzní odpor µ max. 15
Tepelná vodivost λ10, dry (Tabulková hodnota P = 50%) (W/mK) 0.47