PORFIX vs. cihla

Naše pórobetonové tvárnice jsou vyrobeny z přírodního, osvědčeného materiálu.

Vynikají nízkou hmotností, která je zárukou snadného opracování a rychlé výstavby. Díky úpravě na pero a drážku není při zdění potřeba lepit styčné spáry. V ložné spáře se tvárnice zdí na lepidlo, což zajišťuje malou spotřebu spojovacího materiálu. Tvárnice PORFIX se skvěle opracovávají na pilách, které vám rádi zapůjčíme. Manipulaci s tvárnicemi usnadňují kapsy, pevnost v tlaku 2 až 6 MPa je pro rodinnou a občanskou výstavbu více než dostatečná. Díky pórovité struktuře mají tvárnice výborné tepelně-izolační vlastnosti, stavbu tedy není nutné dodatečně zateplovat.

Pórobetonové tvárnice dosahují svých konečných vlastností (pevnost a objemová hmotnost) pomocí technologie autoklavizace, při které využíváme odpadní teplo z elektráren. Tento způsob výroby snižuje spotřebu primárních zdrojů energie, tedy šetří životní prostředí. S tvárnicemi od nás bude ve vašem domě zdravé a příjemné vnitřní prostředí a tepelná pohoda.

Zdicí prvky z keramiky či keramických tvárnic mají vyšší hmotnost, což pracnost na staveništi neusnadňuje. K dosažení rozměrové přesnosti je zároveň potřeba složitějšího výrobního procesu, stejně jako pro vložení izolace do dutin tvárnic. Keramické tvárnice jsou rovněž přírodní, zdravotně nezávadný materiál, pro výpal v pecích je však nutno dosáhnout určité teploty. Náklady na výrobu tedy rostou komplikovanějším procesem a spotřebou paliv. Keramické tvárnice nejsou opatřeny kapsami usnadňující manipulaci, řezání tvárnic je náročný a prašný úkon. Pro dodržení vazby zdiva je nutno zakoupit také koncové tvárnice speciálních rozměrů.