28. 2. 2024

PORFIX - provoz nepřerušen

PORFIX  - provoz nepřerušen

Vážení zákazníci, obchodní partneři a veřejnost

Chceme všechny informovat a ujistit, že navzdory aktuální náročné situaci na trhu se stavebním materiálem, společnost PORFIX CZ a.s. zůstává nadále pevně zavázána k běžnému chodu a pokračování ve svých záměrech, plánech a cílech.

Všechny tři výrobní závody společnosti a také Kamenolom v Krnči pracují ve standardních režimech bez omezení, výroba probíhá v nepřetržitém provozu a rovněž udržujeme i systém dodávek vstupních surovin, které směřují do společnosti.

Skupina PORFIX je připravena navzdory současným podmínkám zůstat spolehlivým partnerem, čelit výzvám, pokračovat ve výrobním procesu, udržovat standardy kvality a poskytovat našim zákazníkům výrobky, služby a v neposlední řadě i technickou podporu, na které jsou od nás zvyklí.

Děkujeme všem za loajalitu a důvěru v naši společnost.