11. 4. 2022

Další krok k ekologii

Další krok k ekologii

Společnost PORFIX CZ a.s. se rozhodla investovat do obnovitelných zdrojů energie.

Ve spolupráci se společností XENIUM Europe s.r.o. instalovala na střechu v závodě v Ostrava celkem 1.494 fotovoltaických panelů, každý s výkonem 490 Wp, tj. celkem 732,06 kWp instalovaného výkonu.

Předpokládáme roční výrobu o objemu 746 290 kWh elektřiny, která bude určena z velké části pro vlastní spotřebu a s přebytky do distribuční sítě. Na tuto FVE již máme platnou licenci od ERÚ.

Celková cena investice přesáhla 13 milionů Kč, z toho část nákladů je uznatelných v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.