Stropní vložka

Stropní systém PORFIX je navržen pro proměnné zatížení typ „A“ - Obytné prostory do 2,0 kN/m2 (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Montované stropy z nosníků a vložek.).
Stropní vložka

Jaké jsou jeho přednosti: Výhodou použití systémového řešení je, že pod obvodovou i stropní omítkou „pracuje“ stejný materiál. Vložky i nosníky absorbují vlhkost shodně a zabezpečují stejný vzhled stropu i stěn. Kladečský výkres pro stropní systém vám vypracujeme bezplatně.

K čemu se hodí: Ke kompletní konstrukci stropu.

Co ještě potřebujete vědět: Podpěrný systém je nutné vybudovat před samotným kladením stropních nosníků. Podpěry je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo nadvýšení středů nosníků, a to o 1/300 rozponu nosníku. Umístnění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6 m. Stabilita podpěrného systému se zabezpečí zavětrováním pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupky ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nikdy nestavějte na zamrzlé zemi.

Ceník

Produkt / Varianta Tepelný odpor (m².K/W) Neprůzvučnost (Rw) Spotřeba (ks/m2 stropu) Expediční hmotnost (kg/pal) Hmotnost (kg/ks) Obsah palety (ks) Cena bez DPH (Kč/ks)
Stropní vložka 500x200x250 1.67 41 6.67 1080 16.6 64 108

POZNÁMKA: fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000x1000 mm

Prodej a objednání je možné pouze po ucelených paletách.

Parametry

Název parametru Stropní vložka
Rozměry +- (d, v, š) +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm
Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže (N/mm²) 500
Mechanická odolnost - fragment stropu (kN/m²) 2
Požární odolnost - fragment stropu (min.) 60
Hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) max 120
Index hmotnostní aktivity < 1