Lepidlo Porfix

Malta PORFIX je určena pro tenkovrstvé zdění stavebních materiálů z pórobetonu.
Lepidlo Porfix

Jaké jsou její přednosti: Pevnost v tlaku třída M5.

K čemu se hodí: Ke zdění se stavebním systémem PORFIX.

Co ještě potřebujete vědět: Malta je k dostání ve 20kg pytlích.

Ceník

Produkt / Varianta Orientační spotřeba (kg/m³) Expediční hmotnost (kg/pal) Obsah palety (ks) Cena bez DPH (Kč/kg) Cena bez DPH (Kč/ks)
Lepidlo Porfix 17-20 -- 36 10 200

Fakturační jednotka je kg. Prodej a objednání je možné pouze po ucelených paletách. Produkty jsou dodávány na paletách EUR, které jsou zahrnuty v ceně materiálu. Palety EUR zpětně nevykupujeme.

Parametry

Název parametru Lepidlo Porfix
Počáteční pevnost ve smyku (tabulková hodnota) (N/mm²) 0.3
Reakce na oheň Třida A1
Difúzní odpor µ max. 15
Tepelná vodivost λ10, dry (Tabulková hodnota P = 50%) (W/mK) 0.47