Stropní systém PORFIX

Stropní systém PORFIX je navržen pro proměnné zatížení typ „A“ - Obytné prostory do 2,0 kN/m2 (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Montované stropy z nosníků a vložek.).

Jaké jsou jeho přednosti: Výhodou použití systémového řešení je, že pod obvodovou i stropní omítkou „pracuje“ stejný materiál. Vložky i nosníky absorbují vlhkost shodně a zabezpečují stejný vzhled stropu i stěn. Kladečský výkres pro stropní systém vám vypracujeme bezplatně.

K čemu se hodí: Ke kompletní konstrukci stropu.

Co ještě potřebujete vědět: Podpěrný systém je nutné vybudovat před samotným kladením stropních nosníků. Podpěry je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo nadvýšení středů nosníků, a to o 1/300 rozponu nosníku. Umístnění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6 m. Stabilita podpěrného systému se zabezpečí zavětrováním pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupky ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nikdy nestavějte na zamrzlé zemi.

Tip

kde tento produkt použít? Schéma stavby

Záruka: 24 měsíců

Zobrazovat ceny s DPH?

ceník

Stropní vložka PORFIX
Rozměr Tepelný odpor Neprůzvučnost Spotřeba Exp. hmotnost Obsah palety Cena bez dph
(dxvxš, mm) R (m2.K/W) Rw (dB/m2) ks/m2 stropu kg/ks ks Kč/ks
500x200x250 1,67 41 6,67 16,6 32 105

POZNÁMKA: fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000x1000 mm

STROP PORFIX - TYP ZATÍŽENÍ "A" - "OBYTNÉ PROSTORY" - STANDARDNĚ NA SKLADĚ
délka nosníku uložení - přímo na zdivo / bez ztužujícího věnce výztuž nosníku My Myu Vd Vrd qd qd* maximální světlost místnosti vyhovuje zatížení expediční hmotnost Cena bez dph
(dxvxš, mm) mm   kNm kNm kN kN kN/m2 kN/m mm   kg / ks Kč/ks
800 150 X - - - - - - 500 A 16 272
1 000 150 X - - - - - - 700 A 20 352
1 200 150 X - - - - - - 900 A 24 416
1 400 150 X - - - - - - 1100 A 28 485
1 600 150 X - - - - - - 1300 A 32 554
1 800 150 X - - - - - - 1500 A 36 618
2 000 150 X - - - - - - 1700 A 40 688
2 200 150 X - - - - - - 1900 A 44 762
2 400 150 X 3,69 9,21 - - 25,37 15,22 2100 A 48 832
2 600 150 X 4,40 9,21 - - 21,32 12,79 2300 A 52 883
2 800 150 X 5,16 9,21 - - 18,17 10,90 2500 A 56 965
3 000 150 X 5,98 9,21 - - 15,66 9,40 2700 A 60 1034
3 200 150 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 2900 A 64 1109
3 400 150 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 3100 A 68 1173
3 600 150 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 3300 A 72 1236
3 800 150 X+8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 3500 A 76 1322
4 000 150 X+8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 3700 A 80 1375
4 200 150 X+8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 3900 A 84 1444
4 400 150 X+8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 4100 A 88 1560
4 600 150 X+10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 4300 A 92 1635
4 800 150 X+12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 4500 A 96 1698
5 000 150 Y+8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 4700 A 100 1761
5 200 150 Y+10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 4900 A 104 1848
5 400 150 Y+10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 5100 A 108 1935
5 600 150 Y+12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 5300 A 112 2015
5 800 150 Y+14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 5500 A 116 2091
6 000 150 Y+14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 5700 A 120 2207
6 200 150 Y+2x10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 5900 A 124 2443
6 400 150 Z+12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 6100 A 128 2685
6 600 150 Z+14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 6300 A 132 2801
6 800 150 Z+2x10 33,25 33,35 20,15 23,97 10,21 6,12 6500 A 136 2928
7 000 150 Z+2x12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 6700 A 140 3032
7 200 150 Z+2x12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 6900 A 144 3154
7 400 150 Z+2x14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 7100 A 148 3275
7 600 150 Z+2x14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 7300 A 152 3390
7 800 150 Z+2x14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 7500 A 156 3511
8 000 150 W+2x14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 7700 A 160 3627

Nosníky je možné klást přímo na zdivo!

LEGENDA:

My [kNm] - návrhový ohybový moment od vnějšího zatížení
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti průřezu
Vd [kN] - návrhová smyková síla od vnějšího zatížení
VRD [kNm] - smyková odolnost prvku s výztuží
qd [kN/m2] - maximální možné výpočtové plošné zatížení
qd * [kN / m '] - maximální možné výpočtové lineární zatížení

Zatížení typ "A": vlastní tíha stropu + stálé zatížení + proměnné zatížení 2,0 kN/m2

Výztuž nosníku X: 2ø8 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Y: 2ø10 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Z: 2ø12 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku W: 2ø14 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž

Poznámka: Nosná dolní výztuž, horní výztuž, doplňková výztuž a smyková výztuž stropních nosníků je navthnutá z oceli BSt 500

Spotřeba na m2: 6,67 ks stropní vložky a 1,67 bm nosníku.

Spočítat spotřebu

Základní
parametry

Podstatné vlastnosti Parametry

Rozměry:
Délka
Výška
Šířka

 
±20 mm
±2,5 mm
±2,5 mm

Pevnost betonu v tlaku třída C 25/30
Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže  500 N / mm2
Krytí výstuže  min. 15 mm
Únosnost stropních nosníků  Technická dokumentace
Mechanická odolnost - fragment stropu 2,0 kN / m2
Požární odolnost - fragment stropu  60 minut
Hmotnostní aktivita 226Ra 
Index hmotnostní aktivity
max 120 Bq/kg
< 1

kde koupit?