Nejčastější dotazy

Mohu provádět zdění z tvárnic PORFIX i za mrazu?

Pro zdění a omítání ve stavebnictví platí ČSN, která uvádí, že se práce provádí při teplotě ovzduší i podkladu nad + 5°C a vyšších. Přidávání nemrznoucích směsí do zdící malty výrobce malty nedoporučuje. V praxi je možné zdít i při teplotách nižších, ale ne za mrazu. K přípravě malty se může použít záměsová voda o teplotě max. 40°C a musí se počítat s prodloužením doby tuhnutí malty. Povrch tvárnic nesmí být namrzlý. Rozhodující slovo má v tomto případě stavební dozor.