Nejčastější dotazy

Stavěl jsem z PORFIXu a zůstaly mi palety. Můžu je vrátit?

Výrobky PORFIX jsou dodávány na  dřevěných paletách s  označením POR, které jsou ve smyslu Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. PORFIX CZ a.s. vykupuje zpětně všechny palety, které zavedl do oběhu s označením POR. Zájemce o zpětné dodání palet, pokud je podnikatelským subjektem a přešlo na něho vlastnické právo koupeného zboží včetně palet, je povinný vystavit pro PORFIX CZ a.s. dodací list a fakturu o uskutečnění dodávky opakovaně použitelných obalů – palet.

Jednotná cena vykupované palety POR s rozměry 1 000 x 1 000mm, 1 000 x 920mm, 1 000 x 1 020mm, 1 000 x 1 145mm je 55 Kč/ks.

PORFIX CZ a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zpětné odkoupení poškozených palet, tj. zejména palet, jejichž opotřebení je větší, než opotřebení odpovídající běžnému používání – takovým opotřebením se myslí paleta s  3 ks nepoškozených opěrných dřevěných hranolů a  maximálně dvěma kusy poškozených případně chybějících, nebo neodborně opravených prken. Paleta musí splňovat výrobní výkresovou dokumentaci. Jestli je vlastník použitých palet plátce DPH, k  uvedené ceně palety si zaúčtuje příslušnou DPH.