Nejčastější dotazy

Postavili jsme a zbyly nám palety. Lze je vrátit?

Jistě, dobře si přečtěte, jak na to. Výrobky PORFIX dodáváme na dřevěných paletách s označením POR (ve smyslu Zákona o obalech č. 477/2001 Sb.). Zpětně vykupujeme všechny palety označené touto zkratkou.

Podnikatelský subjekt (s vlastnickým právem koupeného zboží včetně palet), který má zájem o zpětné dodání palet, je povinen vystavit pro PORFIX CZ a.s. dodací list a fakturu o uskutečnění dodávky opakovaně použitelných obalů – palet. Jednotná cena vykupované palety POR s rozměry 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 020 mm, 1 000 x 1 145 mm je 130 Kč/ks.

PORFIX CZ a.s. si vyhrazuje právo odmítnout zpětné odkoupení poškozených palet, tedy zejména palet, jejichž opotřebení je větší, než opotřebení odpovídající běžnému používání (takovým opotřebením se myslí paleta s 3 ks nepoškozených opěrných dřevěných hranolů a maximálně 2 ks poškozených, případně chybějících nebo neodborně opravených prken). Paleta musí splňovat výrobní výkresovou dokumentaci. V případě, že je vlastník použitých palet plátce DPH, k  uvedené ceně palety si zaúčtuje příslušnou DPH.