Nejčastější dotazy

Mohu použít pórobeton PORFIX na stavbu plotu?

Je to možné za předpokladu, že se zabrání přímému styku pórobetonu s vlhkostí. Musí se vždy použít spodní izolace k zabránění přístupu vlhkosti od základů a tekoucí srážková voda musí být odváděna od podezdívky plotu. Proti běžnému dešti se shora plot musí chránit, např. betonovou stříškou, střešními taškami. Omítku je vhodné chránit hydrofobním nátěrem. Nesmí se rovněž opomenout zabezpečení plotu proti působení větru.