Nejčastější dotazy

Je materiál PORFIX nehořlavý? Jak je to s jeho požární odolností?

Pórobeton je podle ČSN zařazen do kategorie nehořlavých materiálů - třída A.
Hodnoty požární odolnosti PORFIXu umožňují jeho využití i na budování protipožárních stěn.