Nejčastější dotazy

Pokud mi zmoknou tvárnice a následně zamrznou, nepopraskají mi přes zimu?

Mrazuvzdornost pórobetonu je obecně velmi dobrá, což je způsobené tím, že led se může rozpínat v prostoru pórů ve hmotě a nedochází tedy k destrukci tvárnic.

Lehce navlhlé zdivo přečká mráz bez potíží.

Pokud budou tvárnice zcela nasycené vodou, mohl by problém už nastat. Pokud je spodní řada tvárnic mokrá v důsledku nerovností základové desky a tím způsobeného stékání vody ke tvárnicím, je nutné tento detail před zimou ošetřit tak, aby tvárnice nebyly vystavené opakovanému tání a mrznutí sněhu.

Klasickou střešní konstrukci je možné budovat v podstatě bez ohledu na venkovní teploty, takže pokud je to možné, nejlepší by bylo stavbu zastřešit.

Pokud střechu nestihnete, je nutné zajistit, aby první řada zdiva nemohla navlhnout. Např. natavením hydroizolačních pásů na zdivo a spojením s přesahem hydroizolace zespodu zdiva. Z vrchní strany zdiva stačí zakrytí fólií (obaly z palet) a jejich zatížení proti větru.