Při aplikaci omítkového systému je vždy nutné dodržet technologický postup dle konkrétního Technického listu.
Uvedené druhy omítek jsou doporučeny výrobcem Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., jako nejvhodnější omítky pro zdivo PORFIX. 

VNITŘNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO PORFIX

Označení: 0610 KVK Jádrová omítka strojní
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0610 KVK Jádrová omítka strojní + jemné štukové omítky řady 0300

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0600/0610-2016.pdf

 

Označení: 0630 KVK Jednovrstvá omítka strojní
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0630 KVK Jednovrstvá omítka strojní 

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0600/0630-2016.pdf

 

 Označení: 0330 KVK Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0330 KVK Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0300/0330.pdf

 

Označení: 0690 KVK Thermoizolační omítka strojní
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba: podkladní postřik maltou 0640 KVK Cementová omítka + 0690 KVK Thermoizolační omítka + jemné štukové omítky řady 0300

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0600/0690-2016.pdf

 

Označení: 0625 KVK Sádrová lehčená omítka
Charakteristika: Sádrová omítka
Doporučená skladba: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0625 KVK Sádrová lehčená omítka

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/0625.pdf

VENKOVNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO PORFIX

Označení: 0610 KVK Jádrová omítka strojní
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0610 KVK Jádrová omítka strojní+ 

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0600/0610-2016.pdf

 

Označení: 0630 KVK Jednovrstvá omítka strojní
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba minerální: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0630 KVK Jednovrstvá omítka strojní + 0310 KVK Štuk vnější jemný ( další varianty : 0350 KVK Štuk s bílým cementem, 0700-0707 KVK břízolit 0710,0720 KVK šlechtěné omítky)
Doporučená skladba pastózní: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0630 KVK Jednovrstvá omítka strojní + 1129 KVK Penetrace AS + 1121-1127 KVK akrylátová omítka barevná (1131-1137 KVK silikonová omítka barevná)

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0600/0630-2016.pdf

 

Označení: 0330 KVK Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba minerální: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0330 KVK Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční 
Doporučená skladba pastózní: 2351 KVK Penetrolmix S8202A + 0330 KVK Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční + 1129 KVK Penetrace AS + 1121-1127 KVK akrylátová omítka barevná (1131-1137 KVK silikonová omítka barevná)

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0300/0330.pdf

 

Označení: 0690 KVK Thermoizolační omítka strojní
Charakteristika: Vápenocementová omítka
Doporučená skladba minerální: podkladní postřik maltou 0640 KVK Cementová omítka + 0690 KVK Thermoizolační omítka strojní + 0310 KVK Štuk vnější jemný ( další varianty : 0350 KVK Štuk s bílým cementem, 0700-0707 KVK břízolit 0710,0720 KVK šlechtěné omítky)
Doporučená skladba pastózní: podkladní postřik maltou 0640 KVK Cementová omítka + 0690 KVK Thermoizolační omítka strojní 1129 KVK Penetrace AS + 1121-1127 KVK akrylátová omítka barevná (1131-1137 KVK silikonová omítka barevná)

Odkaz na technický list: http://www.kvk.cz/media/uploads/tl0600/0690-2016.pdf