Nejčastější dotazy

Jak omítat PORFIX?

Při vnitřním omítání je třeba sledovat vlhkost zdiva před omítáním. 
Pokud je hmotnostní vlhkost vyšší než 20%, je třeba celou plochu ošetřit perlinkou, stejně jako při venkovním omítání. Při aplikaci perlinky je nutné dodržovat pokyny výrobce omítkové směsi. Perlinku lez aplikovat pomocí lepicí hmoty třídy C, min. C1 (zdicí malta Porfix), případně je možné použít přímo jednovrstvé omítky na pórobeton. Přesný postup omítání je třeba dodržet podle pokynů výrobce omítkové směsi. 

Pokud je zdivo dostatečně vyschlé (hmotnostní vlhkost pod 20%), je nutné perlinku použít na přechodech materiálů, v místech rohů otvorů, pod parapety a na stycích nenosných příček se stropem a nosným zdivem.

Keramické obklady je možné lepit přímo na pórobetonový povrch bez zvláštních úprav.