Nejčastější dotazy

Na co si dát pozor při omítání PORFIXU?

Při vnitřním omítání je nutné sledovat vlhkost zdiva před omítáním. Pokud je hmotnostní vlhkost vyšší než 20 %, ošetřete celou plochu perlinkou. Totéž platí pro venkovní omítání. Při aplikaci perlinky dodržujte pokyny výrobce omítkové směsi. Perlinku můžete aplikovat pomocí lepicí hmoty třídy C, min. C1 (zdicí malta PORFIX), případně je možné použít přímo jednovrstvé omítky na pórobeton. Přesný postup omítání je třeba dodržet podle pokynů výrobce omítkové směsi.

Pokud je zdivo dostatečně vyschlé (hmotnostní vlhkost pod 20 %), použijte perlinku na přechodech materiálů, v místech rohů otvorů, pod parapety a na stycích nenosných příček se stropem a nosným zdivem.

Keramické obklady můžete lepit přímo na pórobetonový povrch bez zvláštních úprav.