2. Vnitřní nosné zdivo

Minimální tloušťka 250 mm, pro větší zatížení i pevnostní třída P-4.

Výpočet spotřeby se realizuje jako výpočet objemu plné stěny z které se následně odečtou objemy otvorů (zadáváte) a překladů (automaticky). Výška zdiva je obvykle v násobku výšky tvárnice 250 mm (řezání = pracnost/odpad).

název stěny/název otvoru
typ
délka/šířka(mm)
výška (mm)
i

Výška vnitřní zdi

Výšku stěny naleznete v řezu. Udávejte výšku PO VĚNEC ne včetně věnce.

tloušťka (mm)
Stěna
otvor

Otvor širší než 2100 mm

Pro otvory širší než 2100 mm v nosné stěně jsou překlady řešeny vyskládáním U-profilů, do kterých se umístí výztuž a zabetonují se.
Platí to do délky 3000 mm. Větší otvory doporučujeme řešit monolitickým překladem, kdy platí pravidlo   (výška monolitu je obvykle 1/10 až 1/12 - světlosti otvoru)