4. Věnec

Ztužující konstrukce obvykle výšky 250 až 300 mm.

Prvek provazující svislé nosné zdivo daného podlaží. Ukončuje nosné zdivo na úrovni každého podlaží - A) z U-profilů PORFIX, B) monolitický, železobetónový.