6. Pro uložení a vypočítání spotřeby doplňte prosím kontaktní údaje

Pro další práce doporučujeme uložit v systému.

Uložení vám umožní vrátit se k nápočtu, upravovat ho, konzultovat ho s techniky apod.

Dokumentace

Prosíme o strpení

Projekt se ukládá do systému a počítá se orientační spotřeba