Skupina PORFIX - profil společnosti

Kvalita a tradiceLetecký pohled na venkovní sklad

Komplexní stavební systém PORFIX přichází s inovacemi, které vylepšují možnosti staveb i komfort bydlení. Moderní materiál umožňuje přizpůsobit projekt i těm nejneobvyklejším požadavkům a splňuje nejvyšší kvalitativní standardy i všechny ekologické normy.

S polečnost PORFIX CZ a.s. navazuje na tradici společnosti PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany, která má nejdelší tradici výroby pórobetonu na území Slovenska a Čech. Její historie sahá až do konce 50. let. Za téměř půlstoletí překročila produkce zdicího materiálu objem 12 milionů metrů kubických. Toto množství představuje statisíce bytových jednotek a tisíce občanských, průmyslových a zemědělských staveb. 

Video z výrobního závodu mateřské firmy v Zemianskych Kostoľanech

V březnu 2006 získala slovenská společnost poloviční podíl v PÓROBETONu Trutnov, a.s.. Akvizici předcházela partnerská dohoda s dosavadním jediným vlastníkem trutnovské pórobetonky - akciovou společností Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem.
V roce 2008 se stal PORFIX - pórobetón, a.s. jediným akcionářem, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 22.12.2008.  
Tradiční výrobce stavebního materiálu Pórobeton Trutnov, a.s. dne 16. února 2009 oficiálně změnil jméno společnosti na PORFIX CZ a.s..

Výrobky společnosti PORFIX CZ a.s. charakterizují mimořádné tepelně-izolační vlastnosti, nízká objemová hmotnost, vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti, požární odolnost, lehká opracovatelnost, vysoká užitná hodnota, funkčnost a nízká pořizovací cena.
Díky těmto vlastnostem jsou naše výrobky určeny pro výstavbu rodinných domů, chat a malých hospodářských budov. Pojmy jako pórobeton nebo pórobetonová tvárnice se dostaly do povědomí již třem generacím odborné i laické veřejnosti. 

Po změnách v průběhu roku 2006 přistoupila naše společnost k inovaci a diverzifikaci výrobního programu a tím se přizpůsobila trendu komplexního přístupu k realizaci staveb. Materiál ECRIT nahradily přesné tvárnice. 

PORFIX CZ a.s. dnes vyrábí komplexní stavební systém, který tvoří tvárnice (hladké, s perodrážkou a kapsou), příčkovky, překlady, U-profily, stropní nosníky a stropní vložky. Systém doplňuje zdicí malta PORFIX. Stavby z PORFIXu splňují nejpřísnější evropská kritéria na statiku a teplotechniku. 

Našim klientům navíc poskytujeme balík služeb - bezplatné poradenství, výpočet spotřeby materiálu podle daného projektu a zpracování kladečského výkresu stropního systému, , zakládání staveb a zapůjčení pásové pily.