12.9.2016

Z čeho postavit nízkoenergetický dům bez dodatečného zateplení?

Moderní trendy ve stavebnictví, rostoucí ceny energií i zájem veřejnosti o energetické úspory a snížení nákladů na bydlení vede k významnému nárůstu počtu nízkoenergetických a pasivních domů. A zájem o tento typ výstavby poroste i nadále. Ovšem normy pro takové domy jsou náročné, vyžadují spotřebu tepla na vytápění v přesně stanovených výších, což je běžně řešeno dodatečným zateplením. Jde to ale i bez toho.

Rodinný dům bez zateplení, fotka z technických listů

Zdít bez zateplení lze s PORFIX PREMIUM P2-400 snadno

Rychle, snadno a úsporně a navíc bez zateplení, tak lze zdít s materiálem PORFIX PREMIUM P2-400. Tato pórobetonová tvárnice na bázi křemičitého písku kombinuje skvělé tepelně-izolační vlastnosti s těmi nejlepšími vlastnostmi samotného pórobetonu a je tak ideálním materiálem pro zdění bez zateplení. Na samotné stavbě tak nejen ušetříte čas, materiál, ale hlavě finance.

Vlastnosti PORFIX PREMIUM P2-400

U produktu PORFIX PREMIUM P2-400 dosahuje součinitel tepelné vodivosti (lambda) výborné hodnoty 0,083W/mk, která umožňuje zdít bez zateplení při běžné šířce obvodové stěny. Stavitele tak jistě zaujme z pohledu úspory materiálu a snížení náročnosti stavby samotné. Na stavbě tak ušetříte nejen za izolační materiál a komponenty na zateplení, ale také za práci.

Díky stejnorodosti pórobetonu nejsou nutné žádné doplňkové tvárnice do rohů ani k oknům, vše je možné vytvořit z jediné základní tvárnice. Tvárnice PORFIX je možné jakkoli otáčet, používat dořezy apod., beze změn jakýchkoliv vlastností. Pórovitý materiál umožňuje rychlé a přesné opracování na požadovanou míru s minimálním odpadem.

Porfix bez zateplení

Nízkoenergetické a pasivní domy s PORFIX PREMIUM P2-400

PORFIX jde těmto trendům naproti a přichází na trh s prémiovým výrobkem na bázi křemičitého písku. Tvárnice PORFIX PREMIUM P2-400 splňuje i bez zateplení nejen požadavky současné normy pro tepelně-izolační schopnosti novostaveb, ale i doporučení této normy a to s velkou rezervou.

Nízkoenergetické domy se vyznačují několikanásobně nižší spotřebou tepla oproti běžné výstavbě. Označení nízkoenergetické mají budovy s potřebou tepla na vytápění do 50kWh/m2. Tvárnice P2-400 PREMIUM o tloušťce 375 mm pro naprostou většinu staveb není potřeba vůbec zateplovat, i bez zateplení splňují doporučené normy energeticky úsporných novostaveb.

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Tvárnice PREMIUM P2-400 o tloušťce 500 mm v k splňují i bez zateplení doporučené normy i pro stavbu pasivních domů.Díky kvalitnímu obvodovému zdivu a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Pasivní dům je budova, v které se vnitřní příjemná teplota v zimě i v létě dosahuje minimalizací  používání klasického topného systému. Vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově a rekuperací tepla při výměně vzduchu. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči.  Tvárnice PREMIUM P2-400 o tloušťce 500 mm v kombinaci s ostatními špičkovými prvky pláště budovy (okna, dveře, izolace stropu, podlahy) splňují i bez zateplení doporučené normy i pro stavbu pasivních domů.

Rychle, snadno, úsporně

Materiál šetrný k přírodě

PORFIX nabízí komplexní stavební systém pro hrubou stavbu z pórobetonu, který zahrnuje tvárnice ve třech pevnostně-objemových třídách, příčkovky, U-profily, nosné a nenosné překlady, stropní systém a zdící maltu. Jako jediný výrobce pórobetonu nabízí 2 druhy, pískový (bílý) a popílkový (šedý).

PORFIX je minerální, nehořlavý, inertní materiál, který je šetrný k životnímu prostředí i po dožití a demontáži stavby. Jeho složení i výrobní procesy jsou nastaveny tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí a naopak, co nejvíce využívaly recyklační procesy. Všechny výrobky PORFIX splňují přísné normy zdravotní nezávadnosti, ať už se jedná o popílkový či pískový produkt. Výrobky jsou pravidelně monitorovány na obsah přírodních radionuklidů, ekotoxicitu a další aspekty i nad rámec předpisů a norem a na vše dohlíží Státní zdravotní úřad.