14.10.2021

Soutěžili jste? Vylosovali jsme další 3 výherce

Stavebníci, kteří se zapojili do soutěže o 6 × 100 tisíc korun, by teď měli zbystřit. Druhé kolo losování je za námi!

Všichni, kdo si u PORFIXu nechali spočítat spotřebu stavebního materiálu pro projekt rodinného domu, na jehož základě tvárnice či příčkovky PORFIX nakoupili, a zaregistrovali se do soutěže, mají šanci na 100 tisíc korun. A my známe druhou trojici výherců.

Finanční částku ve výši kupní ceny pořízeného stavebního materiálu PORFIX (v hodnotě maximálně 100 tisíc korun) získávají držitelé těchto registrací:

CZ318 079, CZ087196, CZ034589 Blahopřejeme!

V případě, že nesplní podmínky soutěže, nebo nezareagují na vyzvání k doložení potřebných podkladů, vylosovali jsme náhradníky, a to v tomto pořadí: CZ628304, CZ324968, CZ538461.

Soutěž skončila. Děkujeme všem za účast a blahopřejeme výhercům.