02. 09. 2018

Oznámení o zápisu fúze

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. září 2018 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze sloučením společnosti PORFIX CZ a.s. se sídlem Kladská 464, Poříčí, 54103 Trutnov, identifikační číslo 601 08 924 jako nástupnické společnosti a společností PORFIX Ostrava a.s., se sídlem Třebovická 5543/36, Třebovice, 72200 Ostrava, identifikační číslo 476 76 388 a PORFIX SPV a.s. se sídlem Kladská 464, Příčí, 54103 Trutnov, identifikační číslo 044 11 391, jako zanikajících společností s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2018.

V důsledku zápisu fúze do obchodního rejstříku došlo k zániku spoleností PORFIX Ostrava a.s., se sídlem Třebovická 5543/36, Třebovice, 72200 Ostrava, identifikační číslo 476 76 388 a PORFIX SPV a.s. se sídlem Kladská 464, Příčí, 54103 Trutnov, identifikační číslo 044 11 391 bez likvidace. Nástupnickou společností vstupující do všech práv a povinností zaniklých společností je společnost PORFIX CZ a.s. se sídlem Kladská 464, Poříčí, 54103 Trutnov, identifikační číslo 601 08 924.

Dovolujeme si vás upozornit, že od 1.9.2018 je třeba veškerou korespondenci, dokumentaci a další písemnosti adresovat pouze na společnost PORFIX CZ a.s., se sídlem Kladská 464, Poříčí, 54103 Trutnov, identifikační číslo 601 08 924.

Informace o fúzi naleznete zde.

Výpis z Obchodního restříku naleznete zde.