28.4.2020

MUDr. Martin Kováč - je důležité se zapojit

Je důležité se zapojit říká předseda představenstva společností PORFIX-pórobetón a PORFIX CZ MUDr. Martin Kováč ohledně současné situace s novým typem koronaviru.

 

Není to jednoduchá otázka, ale zkuste prosím přiblížit, jaké byly Vaše osobní preference při výběru pomoci.

Vezměme si jako příklad děti. Když máte tři, nemůžete dvěma dát bonbon a třetímu ne. To není správný přístup. Logicky není v silách nikoho z nás zabezpečit celou společnost, ale děláme vše, co je v našich schopnostech a možnostech. Jinými slovy: je podle mě důležité, aby se každý jednotlivec, který chce pomoci, zapojil v rámci svých možností. To je pak směr, kdy jsme schopni se semknout a jako společnost se posunout dále. Chtěli jsme být tedy hlavně inspirativní, přijít a dát.

Praha a Bratislava jsou lokality v tomto ohledu preferované. Proto jsem vnímal potřebu zapojit se i v menších regionech, kde jsou naši lidé a máme tam jako společnost jistou sociální zodpovědnost. A možná přimějeme a motivujeme další lidi, kteří uvidí příběh PORFIXu, k této pomoci. Čím bude rychlejší, tím bude také efektivnější.

Chápu správně, že tím vítězstvím bude, když se připojí další lidé?

Pro mě osobně ano. Čekají nás výzvy a mnozí lidé včetně politiků toto budou chtít proměnit ve svůj osobní nebo politický profit. A to není směr PORFIXu. My chceme, aby skutečně potřební pomoc dostali a my si mohli s klidným srdcem říci, že jsme udělali v této době něco ne pro nás, ne s kalkulem, ale s ochotou prospět druhým. Pokud k tomu strhneme další, bude to největší úspěch.

Jaké byly prvotní priority a další vývoj pomoci?

Situace se samozřejmě vyvíjí v čase, kdy se už menší i větší subjekty, zištně i nezištně, snaží pomoci. Pro nás bylo prioritou zabezpečit vlastní zaměstnance, kteří jsou vždy na prvním místě. Doručit k nim materiál, který byl v tu chvilku nedostatkový, avšak potřebný, jako jsou  vitaminy a dezinfekční prostředky. Když se nám podařilo zajistit spolehlivé kanály dodávek, přirozeně jsme přešli k poskytnutí pomoci dalším lidem.

Hned první víkend karantény jsme zaznamenali obrovské problémy s materiálem v dětských domovech. Ty neměly žádné dezinfekční prostředky, žádné roušky. Zároveň jsme zajistili, přes různé nadační organizace, zásobení v prvním okamžiku, a to dezinfekčními prostředky, dále pak rouškami a respirátory. V té době se začaly objevovat i problémy se zavíráním kantýn a dalších stravovacích zařízení. Takže jsme se společností Zátiší, která vlastní restauraci a cateringovou společnost, začali distribuovat jídlo. Nejprve pro pražské nemocnice Motol a Vinohrady, v druhé fázi pak i pro domovy důchodců. Celkově jde v tuto chvíli o 4000 jídel. To nás přimělo oslovit i nemocnice nebo zařízení pro seniory v regionech na  Ostravsku, Trutnovsku či na Slovensku v Bojnicích. Do nich jsme začali distribuovat respirátory a dezinfekční prostředky.

Jak bylo těžké obstarat zdravotní materiál?

Když vypukl prvotní šok a panika spojená s šířením onemocnění COVID-19, okamžitě jsme začali řešit, jak být v této situaci aktivní a jak lidem pomoci. První pomoc, v pravém slova smyslu, je taková, kdy pomáhající neočekává za svůj čin v podstatě ani poděkování. A touto cestou jsme se rozhodli vydat. Kontaktovali jsme přes naše kanály osoby vyrábějící respirátory a podařilo se nám jich získat 3 000 kusů. Nešli jsme na to stylem velkých objemů, ale po menších dodávkách, abychom měli jistotu, že se zboží podaří dopravit. To se splnilo a jsem za to moc rád. Dále se nám podařilo dopravit 2 000 kusů 350ml dezinfekcí a dalších 1 500 kusů menších balení, taky výživové doplňky, které pomáhají podpořit imunitu, ať už vitamin C nebo D. Vitaminy byly ve stovkách kusů s prioritou distribuce v první fázi pro vlastní zaměstnance.

Jaká je momentálně situace konkrétně v závodech PORFIX-pórobetón a PORFIX CZ a jakou situaci očekáváte ve vývoji trhu?

Fungujeme především díky všem lidem ve firmě. Počínaje kolegou, který nakládá kamion, konče představenstvem. Díky úsilí zaměstnanců jedou všechny tři závody nepřetržitě bez jakýchkoliv výkyvů na 100 procent. Proto jsem jim velmi vděčný, mají moji úctu a respekt, i když se objeví uvnitř nějaké výkyvy, nervozita a nálady. Avšak jako celek se všichni semkli a situaci zvládají bravurně, což je víc než hrdinství. Pro mě je největší satisfakce, že mohu být součástí takového týmu.

Z hlediska trhu rozlišujeme český, slovenský a maďarský, takže vnímám rozdílné nálady ve spojitosti s touto situací. V Čechách je stav o poznání pozitivnější, především z důvodu začínajícího uvolňování opatření. Na Slovensku je zatím příliš brzy vyhodnocovat. Dle mého názoru tam opatření přicházejí později než v Čechách, protože křivka nárůstu pacientů je posunuta v čase a relevantní hodnocení budeme schopni udělat přibližně za měsíc. Z hlediska chodu společnosti jsme na té bezpečné straně, a pokud se nestanou velké dramatické změny, stojíme za všemi našimi zaměstnanci a nemáme připravené žádné scénáře revizí.

 

Chcete-li se připojit k této pomoci, postupujte prosím podle instrukcí. Využijme společně možnosti Nadačního fondu PORFIX www.nadaciaporfix.sk.

Společně to zvládneme.

Starší novinky

  • 28.4.2020

    MUDr. Martin Kováč - je důležité se zapojit


Další novinky